Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.Προκοπίου Παυλοπούλου κατά τα εγκαίνια της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του “Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη”

Η Ιστορική Βιβλιοθήκη του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» είναι, ταυτοχρόνως, λίκνο και κιβωτός του Νέου Ελληνικού Πνεύματος. Κατά τούτο συνιστά πραγματική Ιστορική Βιβλιοθήκη του Νέου Ελληνισμού.
Πάνω από 240.000 τίτλοι, που καλύπτουν εκδόσεις πολύτιμων ως και μοναδικών ελληνικών κειμένων από τον 15ο ως τα τέλη του 19ου αιώνα, ρίχνουν στο διηνεκές το ιστορικό πνευματικό τους φως μεσ’ απ’ αυτόν τον εμβληματικό χώρο του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Πέραν τούτου, η Ιστορική Βιβλιοθήκη του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» αναδεικνύει και μιαν άλλη, τεράστιας σημασίας για τον Ελληνισμό, ιστορική αλήθεια: Ήτοι το πώς οι λόγιοι του Γένους, μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης και την οριστική πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ανέλαβαν την ιστορική ευθύνη ν’ αναδειχθούν κληρονόμοι δύο, διαλεκτικώς συνδεδεμένων μεταξύ τους, παραδόσεων. Και, συγκεκριμένα, πρώτον της παράδοσης του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος.

Και, δεύτερον, της παράδοσης της Ορθοδοξίας, η οποία επικαιροποίησε αλλά και κορύφωσε το κατ’ εξοχήν συστατικό στοιχείο του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος, δηλαδή τον Άνθρωπο, την αξία του και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, υπό όρους αρετής και αλληλεγγύης. Μ’ άλλες λέξεις οι λόγιοι του Γένους υπήρξαν οι φύλακες ταυτοχρόνως της αρχαιοελληνικής και της ορθόδοξης παράδοσης. Και με τον τρόπο αυτόν, ιδίως ως προς το Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα, ολοκλήρωσαν το έργο διάσωσής του, το οποίο είχε ξεκινήσει η Ρώμη, μέσω της κρατικής δομής και της έννομης τάξης της αλλά και μέσω των, ελληνικής παιδείας, μεγάλων πνευματικών μορφών της.

Για να καταστεί όμως, υπό τους ως άνω όρους, η Ιστορική Βιβλιοθήκη του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» κιβωτός του Πνεύματος του Νέου Ελληνισμού χρειάσθηκε η σοφία, η γενναιοδωρία και, πρωτίστως, η βαθειά ελληνική συνείδηση όλων εκείνων των σύγχρονων, παγκόσμιας φήμης, λογίων μας, οι οποίοι άφησαν τις Βιβλιοθήκες τους να γίνουν οι ζωοδότες παραπόταμοι που διαμόρφωσαν αυτόν τον διανοητικώς πλωτό ποταμό του Νέου Ελληνικού Πνεύματος, την Ιστορική Βιβλιοθήκη, στης οποίας τα εγκαίνια έχω την μέγιστη τιμή να μετέχω σήμερα.

Για τούτο, ευχαριστώ την Θεία Πρόνοια και την διοίκηση της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» που μου επέτρεψαν να ζήσω μια τόσον εξαιρετική στιγμή θεσμικής ευθύνης και πνευματικής ανάτασης.