Σημεία Χαιρετισμού κατά τα Εγκαίνια των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Αθανάσιος Μαρτίνος», του Ιδρύματος Περιθάλψεως Ατόμων με Νοητική Υστέρηση και Συνδρόμου Down «Μαρία Κόκκορη» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Με αισθήματα ειλικρινούς τιμής και βαθιάς συγκίνησης παρίσταμαι σήμερα στα εγκαίνια των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Αθανάσιος Μαρτίνος», του Ιδρύματος Περιθάλψεως Ατόμων με Νοητική Υστέρηση και Συνδρόμου Down «Μαρία Κόκκορη» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Ι. Αυτό είναι, από την πλευρά μου, ένα οφειλόμενο χρέος απέναντί σας, ιδίως δε απέναντι στον Ευπατρίδη κ. Αθανάσιο Μαρτίνο και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Και τούτο διότι -και θα το αναδείξω για μιαν ακόμη φορά- αυτό που προσφέρετε αποτελεί παράδειγμα για όλους τους Έλληνες. Πραγματικά, όπως η όλη πορεία σας και προσφορά σας έχει ήδη καταδείξει, υπηρετείτε τον Άνθρωπο κατά κυριολεξία, και μάλιστα κάνοντας πράξη και τις επιταγές του Συντάγματος οι οποίες, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1, επιβάλλουν τον σεβασμό της αξίας του Ανθρώπου και την διασφάλιση της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του.

ΙΙ. Περαιτέρω, η δραστηριότητά σας οδηγεί σε μια δημιουργία που, μέσ’ από τον Ανθρωπισμό και την Αλληλεγγύη, υπηρετεί, στο ακέραιο, τον Ελληνικό και τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό. Γιατί ο Πολιτισμός μας, αλλά και ο κοινός μας Ευρωπαϊκός Πολιτισμός, εκεί στηρίζονται: Στον Άνθρωπο. Επιπλέον δε η δραστηριότητά σας είναι υποδειγματική, διότι ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτό που ο Ανθρωπισμός και η αρχή της Ισότητας επιβάλλουν για όλα εκείνα τα άτομα, τα οποία εμφανίζουν νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο πραγματικός Ανθρωπισμός, η πραγματική αρχή της Ισότητας, σημαίνουν ότι βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε Άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη, ώστε ο Άνθρωπος αυτός, και ιδίως από την μικρή του ηλικία, να ξεκινάει από την ίδια αφετηρία με τους άλλους και να έχει ίσες ευκαιρίες.

Σας συγχαίρω εκ νέου και σας ευχαριστώ θερμώς για την προσφορά σας, διαβεβαιώνοντάς σας ότι θα είμαι, και τώρα και στο μέλλον, αρωγός και συμπαραστάτης της πρωτοβουλίας, την οποία με γενναιότητα και γενναιοδωρία έχετε αναλάβει.