Χαιρετισμός κατά την τελετή ανάληψης της Προεδρίας των Συμβολαιογαφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας

Βρίσκομαι εδώ σήμερα για ν’ αναδείξω τον ρόλο του Συμβολαιογράφου σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Ο Πρόεδρος, κ.Γεώργιος Ρούσκας, με ευχαρίστησε για ορισμένα πράγματα που έκανα. Σας διαβεβαιώ ότι εσείς πράξατε το καθήκον σας σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τον Τόπο. Δεν ξεχνώ, όχι μόνο λόγω της θεσμικής μου ιδιότητας, αλλά και λόγω της ακαδημαϊκής μου ιδιότητας, ότι ο Συμβολαιογράφος είναι Δημόσιος Λειτουργός, ασκεί Δημόσιο Λειτούργημα, ασκεί Δημόσια Υπηρεσία. Και αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να συμπεριφέρεται προς αυτόν και η Πολιτεία, αλλά και οι πολίτες. Έχουμε υποτιμήσει πολλές φορές την σημασία του ρόλου του Συμβολαιογράφου σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα τα οποία θωρακίζει. Είναι πολλά τα δικαιώματα, δεν είναι μόνο το δικαίωμα στην ατομική ιδιοκτησία που είναι, ούτως ή άλλως, ένα Θεμελιώδες Δικαίωμα από το ίδιο το Σύνταγμά μας, από την ίδια την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αλλά – πρέπει να σας υπενθυμίσω – και από την Νομοθεσία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι εμβληματικό Δικαίωμα, πάνω στο οποίο βασίζεται η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία. Το ξέρετε όλοι ότι η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία στηρίζεται στα Θεμελιώδη Δικαιώματα του Ανθρώπου. Επιπλέον, η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία είχε ως αφετηρία την Αμερικανική Επανάσταση, με βάση το Θεμελιώδες Δικαίωμα της ατομικής ιδιοκτησίας. Όμως, εσείς ασκείτε καθήκοντα που υπερβαίνουν το δικαίωμα αυτό, αφορούν πολλά εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα. Τα υπερασπίζεσθε σε δύσκολους καιρούς, γιατί τα δικαιώματα αυτά βρίσκονται σε κρίση, σε κίνδυνο, και όχι μόνο στην χώρα μας, γενικότερα. Γνωρίζουμε όλοι – και θα το επαναλάβω και γι’ αυτό σας ευχαριστώ – σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, όταν η Ελλάδα περνούσε διαδοχικές κρίσεις και αξιολογήσεις από την πλευρά του Eurogroup ποιες ήταν οι προϋποθέσεις που είχαν τεθεί τότε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και τότε αν δεν ήσασταν εσείς, ίσως μία από τις σημαντικότερες αξιολογήσεις δεν θα είχε ευνοϊκή κατάληξη. Το πράξατε στο ακέραιο, και το πράξατε χωρίς εκπτώσεις απέναντι στα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Σταθήκατε στο ύψος των περιστάσεων, ως Δημόσιοι Λειτουργοί αλλά, ταυτοχρόνως, και ως Έλληνες Πολίτες. Έτσι παραμείναμε στην Ευρώπη, της οποίας είμαστε αναπόσπαστο μέλος για να μπορούμε να συμβάλουμε κι εμείς στην πορεία της Ευρώπης. Αλλά και να διεκδικούμε, όταν χρειάζεται, εκείνο που μας αναλογεί από την Ευρωπαϊκή μας Οικογένεια.

Είμαι βέβαιος ότι η Ελληνική Προεδρία θα είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη, όπως ταιριάζει στην παράδοση και το επίπεδο των Ελλήνων Συμβολαιογράφων.-