Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organization-WIPO) Dr. Francis Gurry στο Προεδρικό Μέγαρο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος δέχθηκε σήμερα σε ακρόαση τον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property OrganizationWIPO) Dr. Francis Gurry.