Συνάντηση με τον Δήμαρχο Κυθήρων κ. Ευστράτιο Χαρχαλάκη

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, σήμερα και ώρα 11 π.μ., δέχθηκε σε ακρόαση τον Δήμαρχο Κυθήρων κ. Ευστράτιο Χαρχαλάκη, συνοδευόμενο από τον Ομότιμο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γιώργο Κασιμάτη.

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε εκτενώς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πορεία των ερευνών που αφορούν τα νέα ευρήματα του Ναυαγίου των Αντικυθήρων και, κυρίως, για τον προγραμματισμό τους ως την ολοκλήρωσή τους.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε συνεννόηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού κ. Νίκο Ξυδάκη, θέτει το ως άνω ερευνητικό πρόγραμμα, λόγω της πρόδηλης εθνικής σημασίας του, υπό την αιγίδα του και για τον λόγο αυτόν ζήτησε την συνεχή ενημέρωσή του.