Σημεία αντιφώνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου κατά το Επίσημο Γεύμα του Γ΄Σώματος Στρατού στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης στος 26.10.1912 και την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

Ο από κοινού εορτασμός των δύο Επετείων, της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης στις 26 Οκτωβρίου 1912 και του παλλαϊκού «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου 1940, παρέχει την μεγάλη ευκαιρία να συναχθεί το εξής, κορυφαίο, δίδαγμα: Η ιστορική διαδρομή του Έθνους των Ελλήνων, η οποία χάνεται στα βάθη των αιώνων, αποδεικνύει ότι όλες οι μεγάλες στιγμές της φέρουν την σφραγίδα των μέχρι αυτοθυσίας κοινών αγώνων των Ένοπλων Δυνάμεών μας και της συντριπτικής πλειοψηφίας του Λαού μας. Αγώνων που υπερασπίσθηκαν, και υπερασπίζονται πάντα, τα εθνικά μας ιδανικά, ιδίως δε τον Άνθρωπο, την Δημοκρατία και την Ελευθερία.

I. Ειδικώς ως προς την κατά τ’ ανωτέρω συμβολή των Ένοπλων Δυνάμεών μας, επιτρέψατέ μου να επισημάνω μόνον τούτο: Η καθοριστική συμμετοχή τους στους εθνικούς αγώνες, που τιμούμε μέσω των δύο αυτών Επετείων, δεν αφορά μόνον την υπό την στενή του όρου έννοια υπεράσπιση της Πατρίδας και του Έθνους. Σχετίζονται αμέσως και με την υπεράσπιση της Δημοκρατίας και της «δίδυμης αδελφής» της, της Ελευθερίας.

Α. Αυτές οι δύο πρωταρχικές αξίες κατάγονται από την Αρχαία Ελλάδα και έχουν διαποτίσει τον Δυτικό Πολιτισμό, κυρίως δε τον Ευρωπαϊκό, προσδιορίζοντας τον ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα. Αφού η Δημοκρατία και η Ελευθερία είναι οι πυλώνες στήριξης του Ανθρώπου, στην πορεία προς την θωράκιση της αξίας του και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του.

Β. Η Δημοκρατία και η Ελευθερία είναι τόσο περισσότερο συνδεδεμένες με την όλη προσφορά και αποστολή των Ένοπλων Δυνάμεών μας, όσο και οι δύο αυτές αξίες δεν συμβιβάζονται με τον φόβο. Και τούτο διότι είναι, από την φύση τους, συνώνυμες με τα ιδεώδη της Παιδείας και του Θάρρους. Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας έχουν αποδείξει, με αμάχητα ιστορικά τεκμήρια, ότι γι’ αυτές η μεν Παιδεία συμπυκνώνεται κυρίως στο «Εις οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί Πάτρης». Το δε Θάρρος στη ρήση «Ή ταν ή επί τας».

ΙΙ. Στην εποχή μας, και κάτω από τις κρίσιμες σημερινές περιστάσεις, η καταξίωση των Ένοπλων Δυνάμεών μας μέσω της ενίσχυσης του κύρους τους προκύπτει και εκ του ότι η αποστολή τους υπερβαίνει πλέον την υπεράσπιση των συνόρων μας.

Α. Συγκεκριμένα οι Ένοπλες Δυνάμεις μας φυλάσσουν σήμερα και τα ευρωπαϊκά σύνορα, ήτοι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα οποία είναι τα σύνορα κάθε κράτους-μέλους –άρα και τα σύνορα της Ελλάδας- όπως καθορίζονται κυριάρχως από αυτά. Με την ευκαιρία θέλω να διευκρινίσω ότι, με βάση το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, ως προς την φύλαξη των εθνικών και, επέκεινα, ευρωπαϊκών συνόρων δεν χωρούν εκπτώσεις κυριαρχίας. Μ’ άλλες λέξεις η Ελλάδα καθορίζει, επίσης κυριάρχως, και το πώς διαμορφώνεται το εν γένει καθεστώς φύλαξης των συνόρων τούτων.

Β. Στο σημείο αυτό επιθυμώ να τονίσω ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας –αλλά και το Λιμενικό μας Σώμα- έχουν καταδείξει, προς κάθε κατεύθυνση, ότι αντιμετωπίζοντας το τεράστιο προσφυγικό πρόβλημα που έχει προκύψει λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή –με εστία την Συρία- σέβονται απολύτως τον Άνθρωπο. Μένοντας έτσι πιστές στα προαναφερθέντα ανθρωπιστικά ιδεώδη του αρχαίου ελληνικού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού και εμπνεόμενες από τον τρόπο, με τον οποίο οι αρχαίοι Πρόγονοί μας αντιμετώπιζαν τους Ικέτες, όταν κατέφευγαν στα ιερά για ν’ αποφύγουν τους διώκτες τους.

Καταλήγοντας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τα κατά τ’ ανωτέρω διδάγματα των δύο Επετείων που εορτάζουμε δεσμεύουν πρώτα εμένα. Δοθέντος ότι, κατά το άρθρο 45 του Συντάγματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι Αρχηγός των Ένοπλων Δυνάμεων της Χώρας, που την διοίκησή τους βεβαίως ασκεί η Κυβέρνηση. Επομένως, τα όσα ήδη ανέφερα προσδιορίζουν και την στάθμη των δικών μου εθνικών ευθυνών, καθώς και το καθήκον μου ν’ αναγνωρίζω και ν’ αναδεικνύω με κάθε ευκαιρία το κύρος των Ένοπλων Δυνάμεων και το μέγεθος της ανεκτίμητης προσφοράς τους στο Έθνος και στον Λαό μας.