Από την συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου με τον Πρόεδρο Εργοδοτών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής κ. Jacek Krawczyk

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, χαίρω ιδιαιτέρως για την συνάντησή μας. Εκπροσωπείτε έναν θεσμό εξαιρετικής σημασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή από την πλευρά των Εργοδοτών. Και θέλω να τονίσω ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής αποκτά ιδιαίτερη σημασία, γιατί μέσα από τις αρμοδιότητές της καλείται να στηρίξει ένα βασικό αγαθό των Λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην βαθιά οικονομική κρίση, δηλαδή την κοινωνική συνοχή. Ένα αγαθό τεράστιας σημασίας, γιατί το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα χωρίς κοινωνική συνοχή δεν μπορεί να έχει ούτε μέλλον ούτε καν οικονομική ανάπτυξη. Και η κοινωνική συνοχή προϋποθέτει ένα ισχυρό Κοινωνικό Κράτος. Ένα Κοινωνικό Κράτος το οποίο υπερασπίζεται τα κοινωνικά δικαιώματα. Το Κοινωνικό Κράτος και τα κοινωνικά δικαιώματα είναι τα βασικά συστατικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.

Και αυτό που είναι σημαντικό στην σημερινή οικονομική κρίση συνίσταται κυρίως στην στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στην περίπτωση αυτή οι εργοδότες μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα. Δεν είναι ζήτημα των εργαζομένων μόνο. Είναι και ζήτημα των εργοδοτών. Γιατί η συνεργασία εργοδοτών και εργαζομένων είναι εκείνη που μπορεί να οδηγήσει σε αυτή την κοινωνική συνοχή και στην εμπέδωση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Και θέλουμε τη συμβολή σας, με τις ιδέες σας, και στην στήριξη του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος. Το οποίο πρέπει να στηριχθεί γιατί ο Ελληνικός Λαός έχει κάνει τεράστιες θυσίες για να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Και το ασφαλιστικό σύστημα – πρέπει να σας θυμίσω και να θυμίσω και στους αρμοδίους στην ΕΕ – το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα έχει υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα όταν έγινε το PSI, όταν έγινε δηλαδή η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Πλήρωσε τότε πολύ ακριβά το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα. Χωρίς το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων που κατείχε, το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα θα μπορούσε να είναι βιώσιμο για πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή όλοι στην Ελλάδα αγωνιζόμαστε για την στήριξή του. Πρέπει να στηριχθεί. Δεν μπορεί να είναι αυτό το θύμα της αναδιάρθρωσης ενός χρέους και όλα τα υπόλοιπα να τα επωμισθεί. Οι ιδέες σας – γιατί έχετε εξαιρετικούς τεχνοκράτες – αλλά και η στήριξή σας γενικότερα από πλευράς θεσμικής, μας είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Γι’ αυτόν τον λόγο θεώρησα και σας λέω δημόσια ότι η συνάντησή μας αποκτά για εμάς και για εμένα προσωπικά, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, ιδιαίτερη σημασία.

KRAWCZYK: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ που βρήκατε τον χρόνο να με δεχτείτε σήμερα. Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη χαρά να παρευρεθώ σήμερα εδώ ως Πρόεδρος της ομάδας των Εργοδοτών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Πιστεύω ότι η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωπαϊκή οικογένεια. Γι’ αυτόν το λόγο ήθελα να βρεθώ εδώ, για να περάσω αυτό το ισχυρό μήνυμα: Πρέπει να υπάρχει κοινωνικός διάλογος σε όλα τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να στηρίξουν την κοινωνική συνοχή γιατί πρέπει να γνωρίζουν ότι ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να αναζητούν μόνο το κέρδος και την ανταγωνιστικότητα, αλλά πρέπει να προάγουν και την κοινωνική συνοχή. Είναι αυτό που μας κάνει να διαφέρουμε από τον υπόλοιπο κόσμο. Στηρίξαμε ανέκαθεν την Ελλάδα και τον ελληνικό κοινωνικό διάλογο. Πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει στην μεταρρύθμιση και τον μετασχηματισμό. Γνωρίζετε ότι η Πολωνία έχει υποστεί στο παρελθόν μια μεγάλη κοινωνική αλλαγή. Αυτό, βέβαια, είχε να κάνει με την βαθιά ριζωμένη κοινωνική συνείδηση που αποκτήσαμε ως αποτέλεσμα του κοινωνικού διαλόγου και την εμπλοκής των Μη Κρατικών Οργανώσεων. Οπότε θα ήθελα εγκαρδίως να σας ευχηθώ να πετύχετε στο εγχείρημά σας. Είναι κάτι που τόνισα και στον ΣΕΒ στο πλαίσιο των συνομιλιών που είχα για την μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Πρέπει, λοιπόν, όλοι να συνεργαστούμε, ώστε να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση εργοδοτών, εργαζομένων και κοινωνίας που θα είναι μια κοινωνία ευημερίας για όλους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, χαίρω ιδιαιτέρως για την συνάντησή μας. Εκπροσωπείτε έναν θεσμό εξαιρετικής σημασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή από την πλευρά των Εργοδοτών. Και θέλω να τονίσω ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής αποκτά ιδιαίτερη σημασία, γιατί μέσα από τις αρμοδιότητές της καλείται να στηρίξει ένα βασικό αγαθό των Λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην βαθιά οικονομική κρίση, δηλαδή την κοινωνική συνοχή. Ένα αγαθό τεράστιας σημασίας, γιατί το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα χωρίς κοινωνική συνοχή δεν μπορεί να έχει ούτε μέλλον ούτε καν οικονομική ανάπτυξη. Και η κοινωνική συνοχή προϋποθέτει ένα ισχυρό Κοινωνικό Κράτος. Ένα Κοινωνικό Κράτος το οποίο υπερασπίζεται τα κοινωνικά δικαιώματα. Το Κοινωνικό Κράτος και τα κοινωνικά δικαιώματα είναι τα βασικά συστατικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.

Και αυτό που είναι σημαντικό στην σημερινή οικονομική κρίση συνίσταται κυρίως στην στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στην περίπτωση αυτή οι εργοδότες μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα. Δεν είναι ζήτημα των εργαζομένων μόνο. Είναι και ζήτημα των εργοδοτών. Γιατί η συνεργασία εργοδοτών και εργαζομένων είναι εκείνη που μπορεί να οδηγήσει σε αυτή την κοινωνική συνοχή και στην εμπέδωση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Και θέλουμε τη συμβολή σας, με τις ιδέες σας, και στην στήριξη του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος. Το οποίο πρέπει να στηριχθεί γιατί ο Ελληνικός Λαός έχει κάνει τεράστιες θυσίες για να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Και το ασφαλιστικό σύστημα – πρέπει να σας θυμίσω και να θυμίσω και στους αρμοδίους στην ΕΕ – το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα έχει υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα όταν έγινε το PSI, όταν έγινε δηλαδή η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Πλήρωσε τότε πολύ ακριβά το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα. Χωρίς το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων που κατείχε, το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα θα μπορούσε να είναι βιώσιμο για πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή όλοι στην Ελλάδα αγωνιζόμαστε για την στήριξή του. Πρέπει να στηριχθεί. Δεν μπορεί να είναι αυτό το θύμα της αναδιάρθρωσης ενός χρέους και όλα τα υπόλοιπα να τα επωμισθεί. Οι ιδέες σας – γιατί έχετε εξαιρετικούς τεχνοκράτες – αλλά και η στήριξή σας γενικότερα από πλευράς θεσμικής, μας είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Γι’ αυτόν τον λόγο θεώρησα και σας λέω δημόσια ότι η συνάντησή μας αποκτά για εμάς και για εμένα προσωπικά, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, ιδιαίτερη σημασία.

KRAWCZYK: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ που βρήκατε τον χρόνο να με δεχτείτε σήμερα. Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη χαρά να παρευρεθώ σήμερα εδώ ως Πρόεδρος της ομάδας των Εργοδοτών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Πιστεύω ότι η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωπαϊκή οικογένεια. Γι’ αυτόν το λόγο ήθελα να βρεθώ εδώ, για να περάσω αυτό το ισχυρό μήνυμα: Πρέπει να υπάρχει κοινωνικός διάλογος σε όλα τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να στηρίξουν την κοινωνική συνοχή γιατί πρέπει να γνωρίζουν ότι ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να αναζητούν μόνο το κέρδος και την ανταγωνιστικότητα, αλλά πρέπει να προάγουν και την κοινωνική συνοχή. Είναι αυτό που μας κάνει να διαφέρουμε από τον υπόλοιπο κόσμο. Στηρίξαμε ανέκαθεν την Ελλάδα και τον ελληνικό κοινωνικό διάλογο. Πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει στην μεταρρύθμιση και τον μετασχηματισμό. Γνωρίζετε ότι η Πολωνία έχει υποστεί στο παρελθόν μια μεγάλη κοινωνική αλλαγή. Αυτό, βέβαια, είχε να κάνει με την βαθιά ριζωμένη κοινωνική συνείδηση που αποκτήσαμε ως αποτέλεσμα του κοινωνικού διαλόγου και την εμπλοκής των Μη Κρατικών Οργανώσεων. Οπότε θα ήθελα εγκαρδίως να σας ευχηθώ να πετύχετε στο εγχείρημά σας. Είναι κάτι που τόνισα και στον ΣΕΒ στο πλαίσιο των συνομιλιών που είχα για την μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Πρέπει, λοιπόν, όλοι να συνεργαστούμε, ώστε να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση εργοδοτών, εργαζομένων και κοινωνίας που θα είναι μια κοινωνία ευημερίας για όλους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, χαίρω ιδιαιτέρως για την συνάντησή μας. Εκπροσωπείτε έναν θεσμό εξαιρετικής σημασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή από την πλευρά των Εργοδοτών. Και θέλω να τονίσω ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής αποκτά ιδιαίτερη σημασία, γιατί μέσα από τις αρμοδιότητές της καλείται να στηρίξει ένα βασικό αγαθό των Λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην βαθιά οικονομική κρίση, δηλαδή την κοινωνική συνοχή. Ένα αγαθό τεράστιας σημασίας, γιατί το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα χωρίς κοινωνική συνοχή δεν μπορεί να έχει ούτε μέλλον ούτε καν οικονομική ανάπτυξη. Και η κοινωνική συνοχή προϋποθέτει ένα ισχυρό Κοινωνικό Κράτος. Ένα Κοινωνικό Κράτος το οποίο υπερασπίζεται τα κοινωνικά δικαιώματα. Το Κοινωνικό Κράτος και τα κοινωνικά δικαιώματα είναι τα βασικά συστατικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.

Και αυτό που είναι σημαντικό στην σημερινή οικονομική κρίση συνίσταται κυρίως στην στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στην περίπτωση αυτή οι εργοδότες μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα. Δεν είναι ζήτημα των εργαζομένων μόνο. Είναι και ζήτημα των εργοδοτών. Γιατί η συνεργασία εργοδοτών και εργαζομένων είναι εκείνη που μπορεί να οδηγήσει σε αυτή την κοινωνική συνοχή και στην εμπέδωση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Και θέλουμε τη συμβολή σας, με τις ιδέες σας, και στην στήριξη του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος. Το οποίο πρέπει να στηριχθεί γιατί ο Ελληνικός Λαός έχει κάνει τεράστιες θυσίες για να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Και το ασφαλιστικό σύστημα – πρέπει να σας θυμίσω και να θυμίσω και στους αρμοδίους στην ΕΕ – το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα έχει υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα όταν έγινε το PSI, όταν έγινε δηλαδή η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Πλήρωσε τότε πολύ ακριβά το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα. Χωρίς το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων που κατείχε, το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα θα μπορούσε να είναι βιώσιμο για πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή όλοι στην Ελλάδα αγωνιζόμαστε για την στήριξή του. Πρέπει να στηριχθεί. Δεν μπορεί να είναι αυτό το θύμα της αναδιάρθρωσης ενός χρέους και όλα τα υπόλοιπα να τα επωμισθεί. Οι ιδέες σας – γιατί έχετε εξαιρετικούς τεχνοκράτες – αλλά και η στήριξή σας γενικότερα από πλευράς θεσμικής, μας είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Γι’ αυτόν τον λόγο θεώρησα και σας λέω δημόσια ότι η συνάντησή μας αποκτά για εμάς και για εμένα προσωπικά, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, ιδιαίτερη σημασία.

KRAWCZYK: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ που βρήκατε τον χρόνο να με δεχτείτε σήμερα. Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη χαρά να παρευρεθώ σήμερα εδώ ως Πρόεδρος της ομάδας των Εργοδοτών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Πιστεύω ότι η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωπαϊκή οικογένεια. Γι’ αυτόν το λόγο ήθελα να βρεθώ εδώ, για να περάσω αυτό το ισχυρό μήνυμα: Πρέπει να υπάρχει κοινωνικός διάλογος σε όλα τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να στηρίξουν την κοινωνική συνοχή γιατί πρέπει να γνωρίζουν ότι ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να αναζητούν μόνο το κέρδος και την ανταγωνιστικότητα, αλλά πρέπει να προάγουν και την κοινωνική συνοχή. Είναι αυτό που μας κάνει να διαφέρουμε από τον υπόλοιπο κόσμο. Στηρίξαμε ανέκαθεν την Ελλάδα και τον ελληνικό κοινωνικό διάλογο. Πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει στην μεταρρύθμιση και τον μετασχηματισμό. Γνωρίζετε ότι η Πολωνία έχει υποστεί στο παρελθόν μια μεγάλη κοινωνική αλλαγή. Αυτό, βέβαια, είχε να κάνει με την βαθιά ριζωμένη κοινωνική συνείδηση που αποκτήσαμε ως αποτέλεσμα του κοινωνικού διαλόγου και την εμπλοκής των Μη Κρατικών Οργανώσεων. Οπότε θα ήθελα εγκαρδίως να σας ευχηθώ να πετύχετε στο εγχείρημά σας. Είναι κάτι που τόνισα και στον ΣΕΒ στο πλαίσιο των συνομιλιών που είχα για την μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Πρέπει, λοιπόν, όλοι να συνεργαστούμε, ώστε να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση εργοδοτών, εργαζομένων και κοινωνίας που θα είναι μια κοινωνία ευημερίας για όλους.

Φωτογραφία:ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΤΕΣ