Σημεία χαιρετισμού του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.Προκοπίου Παυλοπούλου κατά την εκδήλωση για τον εορτασμό των 90 ετών από την ίδρυση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

 

Έχουν περάσει 90 χρόνια αφότου, το φθινόπωρο του 1928, ιδρύθηκε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ως επιβοηθητική ανταπόκριση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος στην αντίστοιχη ίδρυση, μερικούς μήνες νωρίτερα, της Τράπεζας της Ελλάδος.  Έκτοτε, αδιάλειπτη και αμείωτη υπήρξε η συμβολή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ιδίως στην ομαλή λειτουργία του νομισματικού και συναλλαγματικού μας συστήματος.  Συμβολή, η οποία εντάθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, μετά την ένταξη της Χώρας μας στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, κυρίως δε μετά την δημιουργία του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης και του ενιαίου νομίσματος, του Ευρώ.

  1. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ως θεσμικός φορέας εκπροσώπησης των Ελληνικών και Αλλοδαπών εμπορικών τραπεζών που ασκούσαν και ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα, διαδραμάτισε -και διαδραματίζει πάντα- σημαντικό ρόλο πάνω στους εξής άξονες:

Α. Πρώτον, υπήρξε αξιόπιστος συνομιλητής των Κυβερνήσεων και των εποπτικών αρχών του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ελλάδα (Τράπεζα της Ελλάδος και Επιτροπή της Κεφαλαιαγοράς),  αναφορικά με όλα τα μείζονα ζητήματα που άπτονται της πολυδιάστατης συμβολής του τραπεζικού συστήματος στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας, με σεβασμό στους κανόνες που διέπουν τη διασφάλιση συνθηκών ελεύθερου ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών-μελών της.

Β. Δεύτερον, συνέβαλε καθοριστικά – μέσω της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας των στελεχών των τραπεζών μελών της και λόγω της ενεργού συμμετοχής της στα ευρωπαϊκά δρώμενα – στην άρτια διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου, που διέπει την λειτουργία, την ρύθμιση και την εποπτεία των τραπεζών, τους μηχανισμούς διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων, καθώς και την λειτουργία της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς, και

Γ. Και, τρίτον, κατά την διάρκεια των δύο πρόσφατων κρίσεων, συνέδραμε αποφασιστικά, στο βαθμό που της αναλογούσε, τις ενέργειες των Κυβερνήσεων και της Τράπεζας της Ελλάδος για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων από την επέλευση αυτών των κρίσεων και, τελικά, για την διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

  1. Ο ρόλος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών ήταν -και αναμένεται να συνεχίσει να είναι- ουσιαστικός στο νέο ευρωπαϊκό τραπεζικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί μετά το 2014, όταν στην αρχή η εποπτεία και, στην συνέχεια, η εξυγίανση των καλούμενων «σημαντικών τραπεζών» πέρασε από την απόλυτη αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος στα καθήκοντα Ευρωπαϊκών Θεσμών με την συμμετοχή και της Τράπεζας της Ελλάδος –συνθέτοντας την πιο σημαντική, ίσως, θεσμική αλλαγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως προέκυψε ως αποτέλεσμα της δημοσιονομικής κρίσης, με την δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης.

Α. Με την σταδιακή αλλά σταθερή αποκατάσταση των ιδιαίτερα σοβαρών προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι τράπεζες-μέλη της ως συνέπεια κυρίως της δημοσιονομικής κρίσης στην Ευρωζώνη -πολλαπλή ανακεφαλαιοποίηση, ραγδαία μείωση καταθέσεων, αδυναμία άντλησης ρευστότητας στις αγορές, υψηλότατο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων- οι τράπεζες θα κληθούν και πάλι να επιτελέσουν την βασική τους αποστολή στην Οικονομία, ήτοι την χρηματοδότηση υγιών επιχειρήσεων και νοικοκυριών με δανειακά κεφάλαια, στοχεύοντας στην βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.  Είμαι βέβαιος ότι ο  πάγια δυναμικός και ουσιαστικός ρόλος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών στη διαμόρφωση του κατάλληλου συναφούς θεσμικού περιβάλλοντος και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που αυτό προσφέρει, θα παραμείνει δεδομένος.

Β. Βάσιμη είναι, τέλος, η προσδοκία ότι η Ελληνική Ένωση Τραπεζών θα συνεχίσει να συμβάλλει θετικά, με τις τεκμηριωμένες θέσεις της, στην κατάλληλη προσαρμογή του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος – προς όφελος της Ελληνικής Οικονομίας – στις μεγάλες διεθνείς και ευρωπαϊκές προκλήσεις, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  1. Την επερχόμενη θεσμική αναδιάρθρωση της ΟΝΕ, με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και την εγκαθίδρυση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.
  2. Την περαιτέρω ισχυροποίηση του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου, που διέπει την πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες. Βεβαίως τούτο μπορεί να επιβαρύνει το κόστος λειτουργίας των τραπεζών, εφόσον όμως σχεδιασθεί κατάλληλα, αυξάνει την σταθερότητα του συστήματος και την προστασία των συναλλασσομένων, δύο εξαιρετικά σημαντικά αιτήματα δημόσιου συμφέροντος.
  3. Την όλο και ταχύτερη μετάβαση στην εποχή των ψηφιακών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, που επιτρέπει την είσοδο στην αγορά νέων χρηματοπιστωτικών φορέων, μεταβάλλει σταδιακά τις παραδοσιακές στρατηγικές προσέλκυσης πελατείας και ανταποκρίνεται στις τάσεις που επικρατούν στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας διεθνώς.

Με τις σκέψεις αυτές εύχομαι η Ελληνική Ένωση Τραπεζών να συνεχίσει την δημιουργική της πορεία στο πλαίσιο τόσο του τραπεζικού μας συστήματος όσο και της Οικονομίας μας εν γένει, προσθέτοντας την δική της πολύτιμη συμβολή και στην Εθνική, κυριολεκτικώς, προσπάθεια οριστικής εξόδου από την βαθιά και επώδυνη οικονομική και κοινωνική κρίση των τελευταίων ετών. Συνακόλουθα δε και στην θωράκιση από την μια πλευρά της οικονομικής προόδου της Χώρας και, από την άλλη πλευρά, της κοινωνικής συνοχής.