Σημεία Προσφώνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Π.Παυλόπουλου κατά το Επίσημο Δείπνο προς Τιμήν του Προέδρου της Σλοβενίας κ. Β.Pahor

Κύριε Πρόεδρε,

Αγαπητέ φίλε Borut,

Το αποψινό δείπνο προς τιμήν σας, κορυφώνει την χαρά που αισθάνομαι, τόσον εγώ προσωπικώς όσο και ο Ελληνικός Λαός, για την επίσκεψή σας στην Αθήνα. Μία επίσκεψη που, όπως τόνισα κατά τις κοινές μας δηλώσεις, είμαι βέβαιος ότι θ’ αποβεί καθοριστική για την περαιτέρω ενίσχυση των, ήδη εξαιρετικών, σχέσεων των Χωρών μας και των Λαών μας. Εμείς, οι Έλληνες, έχουμε αποδείξει, εμπράκτως και πολλαπλώς, τα αισθήματα φιλίας που τρέφουμε για τον Λαό της Σλοβενίας. Πραγματικά, πριν απ’ όλα στηρίξαμε, και δη ανεπιφυλάκτως, την δημιουργία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Και, στην συνέχεια, υπήρξαμε ειλικρινείς αρωγοί και συμπαραστάτες κατά την ένταξη της Σλοβενίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Πάνω σ’ αυτές τις βάσεις στηρίζουμε και την όλη συμπόρευσή μας στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς.

  1. Και ως συνειδητοποιημένοι Ευρωπαίοι εργαζόμαστε, με υποδειγματική συνέπεια, προς την κατεύθυνση της επίτευξης του τελικού στόχου του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος. Ήτοι της τελικής του ενοποίησης με μία μορφή ομοσπονδίας, η οποία στηρίζεται στις αρχές της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας και του πλήρους σεβασμού και της υπεράσπισης, έναντι πάντων, των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Υπενθυμίζω δε, για πολλοστή φορά, ότι η ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος συνιστά θεμελιώδη στόχο, ο οποίος αφορά όχι μόνο τους Λαούς και τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ολόκληρη την Ανθρωπότητα. Και τούτο διότι ουδείς μπορεί ν’ αγνοεί το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να διαδραματίσει τον δικό της πλανητικό ρόλο, ο οποίος συνίσταται στην υπεράσπιση αρχών και αξιών παγκόσμιας εμβέλειας, όπως είναι ιδίως οι αρχές και οι αξίες της Ειρήνης, του Ανθρωπισμού, της Αλληλεγγύης, της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης, μ’ έμφαση στην πτυχή της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

  2. Η προαναφερόμενη προσήλωσή μας στον στόχο της υπεράσπισης της κοινής μας Ευρωπαϊκής Εστίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της επίτευξης του στόχου ενοποίησης του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος, μας οδηγεί και στην κοινή πορεία για την επίτευξη ενός άλλου κορυφαίου στόχου, ιδίως ενόψει της κρίσιμης πρόκλησης των προσεχών Ευρωεκλογών. Ήτοι του στόχου της αποτελεσματικής και έγκαιρης αντιμετώπισης όλων εκείνων των μορφωμάτων λαϊκισμού -που αγγίζουν τα όρια του φασισμού και του νεοναζισμού- τα οποία επιβουλεύονται, ευθέως και απροκαλύπτως, αυτό τούτο το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα, αποβλέποντας στην κατεδάφισή του. Για να επιτευχθεί όμως αυτός ο στόχος οφείλουμε -και μάλιστα το συντομότερο δυνατό για να μην είναι αργά- ν’ αλλάξουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις πολιτικές εκείνες, που «δίνουν τροφή» στην γέννηση και στην γιγάντωση των μορφωμάτων αυτών. Πρόκειται, κατά κύριο λόγο, για οικονομικές πολιτικές ανώφελης και αδιέξοδης λιτότητας, οι οποίες διευρύνουν ραγδαίως τις κοινωνικές ανισότητες και πλήττουν ευθέως τον πυλώνα της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και, επέκεινα, του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου.

ΙΙΙ. Καταλήγω, επισημαίνοντας ότι οι Χώρες μας και οι Λαοί μας έχουν κοινή στρατηγική και σε ό,τι αφορά ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα, που αφορά την ευρύτερη περιοχή μας.

Α. Συγκεκριμένα δε είμαστε υπέρμαχοι της θέσης ότι οι χώρες της Βαλκανικής, οι οποίες τρέφουν πραγματικά ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και, επέκεινα, προσβλέπουν ειλικρινώς στην ευρωπαϊκή τους προοπτική, έχουν θέση στην Ευρωπαϊκή μας Οικογένεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τούτο ισχύει κατ’ εξοχήν για τις φίλες Χώρες της Τουρκίας, της Αλβανίας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Η θέση μας αυτή απορρέει από το ότι για εμάς είναι δεδομένο πως μία σταθερή και ευημερεύουσα Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη αποβαίνει προς όφελος ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Αυτό όμως έχει ως θεμελιώδη προϋπόθεση –ως προς την εκπλήρωσή της οποίας ουδεμία έκπτωση νοείται- τον πλήρη και ανυπόκριτo σεβασμό:

1. Πρώτον, του συνόλου του Διεθνούς Δικαίου, στο οποίο αυτονόητα συμπεριλαμβάνεται και το Δίκαιο της Θάλασσας, είτε κατά το κείμενο της Συνθήκης του Montego Bay του 1982, είτε με την μορφή γενικώς παραδεδεγμένων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, για όσες χώρες δεν έχουν προσχωρήσει σε αυτήν.

2. Και, δεύτερον, του συνόλου του Ευρωπαϊκού Δικαίου, πρωτογενούς και παραγώγου, συνακόλουθα δε και του εξ’ αυτού απορρέοντος Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Και εδώ επιβάλλεται να υπενθυμίσουμε ότι, κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, τα σύνορα και το έδαφος των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έδαφος και σύνορα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, οποιαδήποτε μορφή αμφισβήτησης- a fortiori δε οιασδήποτε μορφή επιβουλή- απ’ οπουδήποτε και αν προέρχεται, προσβάλει ευθέως το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και καθιστά, και μόνον εξ’ αυτού, απαγορευτική κάθε πτυχή ουσιαστικής ενταξιακής διαδικασίας.

Με τις σκέψεις αυτές σας εύχομαι υγεία και δύναμη κατά την εκπλήρωση της υψηλής σας αποστολής. Και στον φίλο Σλοβενικό Λαό εύχομαι, εκ μέρους του Ελληνικού Λαού, ευημερία και πρόοδο σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του.