Σημεία Χαιρετισμού κατά την εκδήλωση του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος προς τιμήν της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας

Συγχαίρω το «Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος» για την πρωτοβουλία του αυτή και ανταποκρίθηκα ασμένως στην πρόσκλησή του, προκειμένου ν’ αποτίσω τον οφειλόμενο φόρο τιμής στην Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία και στα στελέχη της, από την κορυφή της ιεραρχίας της ως την βάση της. Και το πράττω, αναφερόμενος πρωτίστως στην εμβληματική συμβολή της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας κατ’ εξοχήν βεβαίως προς την Ελλάδα μας και την Ελληνική Οικονομία, αλλά και προς την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια, εν γένει, Οικονομία. Και για να γίνω σαφέστερος:

  1. Η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία και οι άνθρωποί της συνεχίζουν, επαξίως, την μακρά Ιστορική Παράδοση των Ελλήνων. Ο Ελληνικός Λαός είναι, διαχρονικώς -και μάλιστα από τους προϊστορικούς χρόνους ακόμη- Λαός Ναυτικός. Όμως η σχέση των Ελλήνων με την θάλασσα εμφανίζει μιάν εντυπωσιακή ιδιαιτερότητα: Ήδη από τα βάθη των αιώνων, οι Έλληνες Ναυτικοί δεν έδρασαν αποκλειστικώς ως «έμποροι της θάλασσας». Έβλεπαν, βλέπουν και θα βλέπουν, στο διηνεκές, τα πέλαγα και τους ωκεανούς περισσότερο ως γέφυρες, οι οποίες επιτρέπουν στους Λαούς και στους Ανθρώπους να ενώνονται σε μια προσπάθεια αρμονικής και δημιουργικής συνύπαρξης. Έτι περαιτέρω, τους επιτρέπουν να συμμετέχουν, με τον τρόπο τους και κατά την φύση του «υγρού στοιχείου», σ’ ένα είδος ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ διαφορετικών Πολιτισμών, όπου δεν υπάρχει μεταξύ τους πολιτισμική ιεράρχηση, αλλά καθένας τους προσφέρει στον άλλο ό,τι θετικό κλείνει μέσα του. Υπό τα δεδομένα αυτά, η νοοτροπία των Ελλήνων Ναυτικών είναι και μια «κατάθεση ψυχής» στην κοινή υπόθεση της ειρηνικής συνύπαρξης των Λαών και, επέκεινα, στην εμπέδωση της Διεθνούς Ειρήνης, η οποία τόσο βάναυσα πλήττεται ιδίως στους ταραγμένους καιρούς μας.

  2. Όμως -και κατά την ίδια της την παραδοσιακή ιδιοσυστασία- η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία συμβάλλει, και πάλι διαχρονικώς, τα μέγιστα στην ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας και, κατ’ επέκταση, στην οικονομική πρόοδο του Λαού μας και του Έθνους μας. Πραγματικά, και με βάση τα οικονομικά της επιτεύγματα, η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία συνιστά μέγιστο παράδειγμα επιτυχίας των Ελλήνων στο πεδίο του παγκόσμιου οικονομικού ανταγωνισμού. Αυτό δε το παράδειγμα είναι τόσο περισσότερο αξιοθαύμαστο, όσο στηρίζεται στα θεμέλια του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού, δοθέντος ότι υπακούει, στο ακέραιο, στην αρχή του σεβασμού όλων των κανόνων δικαίου -εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς- οι οποίοι καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της εμπορικής ναυτιλιακής δραστηριότητας, στο σύνολό της. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία συμβάλλει, με τον τρόπο της, από τη μια πλευρά στην ανάπτυξη και της Ευρωπαϊκής Εμπορικής Ναυτιλίας. Αρκεί ν’ αναλογισθούμε ότι, σύμφωνα με τα επίσημα διεθνή οικονομικά στοιχεία, η Ελλάδα κατέχει το 50% της Ευρωπαϊκής Εμπορικής Ναυτιλίας. Και, από την άλλη πλευρά, συμβάλλει, για το καλό όλων των Λαών όπως επισήμανα, στην πρόοδο και την ομαλή και ισόρροπη ανάπτυξη της Παγκόσμιας Εμπορικής Ναυτιλίας.

Καταλήγω, απευθυνόμενος σε όλους τους εκπροσώπους της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας, για να τους διαβεβαιώσω: Είμαστε υπερήφανοι για εσάς, για τις επιδόσεις και για το ήθος σας, μέσω των οποίων συμβάλλετε ενεργώς στην καταξίωση της Ελλάδας μας, πανευρωπαϊκά και διεθνώς. Επιπλέον, είμαστε υπερήφανοι για εσάς διότι, με το παράδειγμά σας, δείχνετε τον δρόμο της ουσιαστικής Αριστείας προς όλους τους Έλληνες, «διδάσκοντας» ιδίως τον τρόπο, με τον οποίο καθένας μπορεί να πρωτεύει επαξίως στον τομέα του.