Σημεία Χαιρετισμού κατά τα Εγκαίνια του Θεσμού της Ετήσιας «Διάλεξης Άγγελου Δεληβορριά»

Άγγελος Δεληβορριάς, ένας «Ιεροφάντης» του Πολιτισμού

Συγχαίρω, ειλικρινώς, τους υπευθύνους του Μουσείου Μπενάκη για την πρωτοβουλία τους να θεσμοθετήσουν την ετήσια «Διάλεξη Άγγελου Δεληβορριά», ως φόρο στοιχειώδους τιμής στον επί σειρά ετών Διευθυντή του και, κατ’ ουσίαν, συνδημιουργό του, κατ’ εξοχήν μέσ’ από το εμβληματικό όραμά του για τον Πολιτισμό μας και την εν γένει Πολιτιστική Κληρονομιά μας. Ευχαριστώντας σας θερμώς για την ευκαιρία που μου παρέχετε να τελέσω απόψε τα εγκαίνια του θεσμού αυτού, επιτρέψατέ μου να καταθέσω, με λίγα μόνο λόγια, την συμβολή μου στην μνήμη του Άγγελου Δεληβορριά.

  1. Κατ’ αρχάς, οφείλω να διευκρινίσω ότι, υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Δημοκρατίας, μετέχω σ’ αυτήν την εκδήλωση της έναρξης του θεσμού της ετήσιας «Διάλεξης Άγγελου Δεληβορριά» επιτελώντας στοιχειώδες χρέος. Συγκεκριμένα δε πρόκειται για το χρέος που έχουμε όλοι να διατηρήσουμε νωπή την μνήμη του Άγγελου Δεληβορριά. Και τούτο διότι με τον τρόπο αυτόν συμβάλλουμε, κατά βάση και κατ’ αποτέλεσμα, στην υπηρέτηση αυτού τούτου του Πολιτισμού μας και, επέκεινα, στην διαιώνιση και προέκταση της Πολιτισμικής μας Κληρονομιάς, ως αντηρίδας αλλά και ως αναπόσπαστου μέρους της κοινής μας Δυτικής, ιδίως δε Ευρωπαϊκής, Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Και στο σημείο αυτό επιτρέψατέ μου, και πάλι, να γίνω σαφέστερος:

  2. Αποτελεί κοινό τόπο για τον Πνευματικό μας Κόσμο -και όχι μόνο- ότι ο Άγγελος Δεληβορριάς υπήρξε ένας γνήσιος «Ιεροφάντης» του Πολιτισμού, ιδίως δε «Ιεροφάντης» του πυρήνα του, της Παιδείας.

Α. Πραγματικά, ο Άγγελος Δεληβορριάς ήταν βαθύς γνώστης του Πολιτισμού και εμβληματικός εκφραστής της Παιδείας, διαδραματίζοντας, με το έργο του και την ζωή του, καθοδηγητικό ρόλο στην μετατροπή της αντίστοιχης πληροφορίας σε Γνώση και της Γνώσης σε Σοφία. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο αδιαμφισβήτητος «κλασικισμός» του έργου του συνιστά, μετά θάνατον, διακεκριμένη δημιουργική συμβολή προς την ίδια κατεύθυνση.

Β. Όμως -και οφείλω αυτονοήτως αυτή την επεξήγηση- ο Άγγελος Δεληβορριάς, ως «εραστής» του πνευματικού φωτός και ασυμβίβαστος εκφραστής της αληθινής διαφωτιστικής νοοτροπίας, ουδέποτε προσέγγιζε τον Πολιτισμό ως πεδίο «μυστηριακής λατρείας». Και κατά τούτο διετέλεσε «Ιεροφάντης» του Πολιτισμού με τον πιο ανθρώπινο τρόπο και με τα πιο ανθρώπινα μέτρα. Αμάχητο τεκμήριο αυτού του ισχυρισμού μου είναι το γεγονός, ότι ο Άγγελος Δεληβορριάς έθεσε ως σκοπό ζωής το να καταστήσει κοινωνό του Πολιτισμού κάθε άνθρωπο, πρωτίστως δε τους νέους.

Καταλήγω, υπενθυμίζοντας γιατί ο Άγγελος Δεληβορριάς επέλεξε αυτό τον σκοπό ζωής ο οποίος, άλλωστε, «σημάδεψε» βαθιά την όλη προσωπικότητά του: Ο Άγγελος Δεληβορριάς γνώριζε καλά αφενός ότι ο Πολιτισμός μας είναι η πιο εμβληματική Εθνική μας Παρακαταθήκη. Και, αφετέρου και συνακόλουθα, ότι η καταξίωσή μας ως Ελλήνων τότε μόνο συντελείται, όταν αναδεικνυόμαστε άξιοι Θεματοφύλακες της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς και εξίσου άξιοι συνεχιστές της, ιδίως πέρα και έξω από τα σύνορα του Τόπου μας.