Χαιρετισμός κατά την απονομή του πρώτου βραβείου στον Πανελλαδικό Τελικό Διαγωνισμό του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Καλύτερη Μαθητική Εικονική Επιχείρηση 2019» που διοργανώνεται από το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων

Κυρίες και Κύριοι,

Η αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας σ’ αυτή την εξαίρετη πρωτοβουλία του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων, την πρωτοβουλία της βράβευσης των καλύτερων μαθητικών εικονικών επιχειρήσεων είναι αυτονόητη. Το λέγω αυτό γιατί μακάρι κι εγώ και όποιοι θα είναι στο μέλλον στην Προεδρία της Δημοκρατίας να έχουν τέτοιες δυνατότητες να συναντούν τέτοιες πρωτοβουλίες. Και θα εξηγήσω γιατί η πρωτοβουλία αυτή είναι σημαντική και γιατί αξίζει να την μιμηθούν κι άλλοι. Πρώτα απ’ όλα γιατί επιτρέπει στους νέους ανθρώπους την ώρα που ξεκινούν να κάνουν την επιλογή της ζωής, της συμμετοχής στο κοινωνικό σύνολο, τους ενισχύει να μπουν στον χώρο του επιχειρείν και ν’ αναπτύξουν την προσωπικότητά τους μέσα απ’ αυτό τον χώρο. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό σε όλο τον Κόσμο αλλά, ιδίως, στον Τόπο μας και, ιδίως, σ’αυτές τις μέρες που ζούμε. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι ένα από τα πλεονεκτήματα της Κοινωνίας μας είναι ότι ζει την ελεύθερη Οικονομία, την Οικονομία της αγοράς.

Η ελεύθερη Οικονομία, η Οικονομία της αγοράς λειτουργεί με βάση τους κανόνες που το ίδιο το Σύνταγμα και η νομοθεσία ορίζουν. Το επιχειρείν είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς όπου ο Άνθρωπος μπορεί ν’ αναπτύξει την προσωπικότητά του. Και αυτό δεν το ισχυρίζομαι εδώ, αν θέλετε, ευκαιριακά λόγω της σημερινής εκδήλωσης. Δεν έχει παρά να ρίξει κανείς μια ματιά στο ίδιο μας το Σύνταγμα και σε μια από τις κορυφαίες διατάξεις του: Είναι η διάταξη του άρθρου 5 παρ.1 που ορίζει πώς ο Άνθρωπος μπορεί ν’ αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και τι σημαίνει ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας.

Τρεις είναι οι τομείς που επιλέγει το Σύνταγμα για να καθορίσει. Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας σημαίνει ελεύθερη συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας. Και είναι σημαντικό τα παιδιά να ζουν, ακριβώς, βιώματα αυτού του είδους από αυτή την ηλικία. Το δεύτερο, που είναι εξίσου σημαντικό και θέλω να εξάρω την πρωτοβουλία του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων, είναι το ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτός ο Διαγωνισμός, ο τρόπος σύλληψης και εκτέλεσης αυτού του Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την βράβευση των καλύτερων μαθητικών εικονικών επιχειρήσεων, είναι ένας τρόπος που ταιριάζει απόλυτα σ’ αυτό που θα λέγαμε Ευγενής Άμιλλα. Σ’αυτό που θα λέγαμε ότι πρέπει να είναι το ίδιο το επιχειρείν ως τρόπος ανάπτυξης της προσωπικότητας αλλά και δημιουργίας, συμμετοχής στην κοινωνική και την οικονομική ζωή.

Γιατί ο τρόπος που αυτό το Πρόγραμμα σχεδιάσθηκε και εκτελείται δίνει σε όλους ίδιες δυνατότητες. Και αυτό ανταποκρίνεται πλήρως στην έννοια της Αριστείας, όπως πρέπει να είναι η Αριστεία. Συνηθίζουμε στον Τόπο μας να χρησιμοποιούμε τον όρο και να λέμε ότι όλοι μας είμαστε οπαδοί της Αριστείας. Εύκολο να το λες. Δύσκολο να συνειδητοποιείς και ποιο είναι το χρέος σου, ιδίως ημών των μεγαλυτέρων, σε ό,τι αφορά τους νέους ανθρώπους που έχουμε μπροστά μας. Η Αριστεία σημαίνει να μπορείς να βραβεύεις τον καλύτερο, όταν, όμως, προηγουμένως του δίνεις την δυνατότητα να ξεκινάει από την ίδια αφετηρία με τους άλλους και να έχει ίσες ευκαιρίες με τους άλλους. Αυτό σημαίνει Αριστεία. Αριστεία επίσης σημαίνει ότι η Πολιτεία, και καθένας από εμάς που έχουμε την ευθύνη λήψης αποφάσεων -είτε στο Δημόσιο, είτε στον Ιδιωτικό Τομέα- παρέχει στους νέους ανθρώπους την δυνατότητα να ξεκινήσουν από την ίδια αφετηρία, από το ίδιο επίπεδο με τις ίδιες ευκαιρίες. Τότε ναι, η Αριστεία αποκτά νόημα. Ή εάν οι νέοι άνθρωποι δεν αποθαρρύνονται να μπουν σε οποιοδήποτε χώρο δημιουργίας, και ιδίως στον δύσκολο χώρο του επιχειρείν. Γιατί, όπως είπα πριν, ο χώρος του επιχειρείν έχει κανόνες -και πρέπει να έχει κανόνες- για πραγματικά ελεύθερη Οικονομία, όπως είναι η ελεύθερη Οικονομία της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας, που εφαρμόζουμε και θέλουμε να την εφαρμόζουμε.

Αυτό κάνει αυτή η πρωτοβουλία του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων. Γι΄ αυτό σας είπα, η αιγίδα είναι αυτονόητη, όπως και η εδώ παρουσία μου. Μακάρι να υπάρξουν κι άλλοι, μακάρι να σας μιμηθούν. Ξέρω ότι θα συνεχίσετε, ξέρω ότι θα αυξάνεστε και θα πληθύνεσθε από πλευράς και βραβείων και συμμετοχών. Και είναι ένα παρήγορο σημάδι σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς που -όπως ξέρετε- και η αισιοδοξία και η ελπίδα χρειάζεται σε όλους μας και πρωτίστως σε μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.