Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στο Προεδρικό Μέγαρο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, δέχθηκε σήμερα σε ακρόαση τον Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών κ. Χρήστο Ράμμο και τον Αντιπρόεδρο κ. Μιχαήλ Σακκά, οι οποίοι υπέβαλαν την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της ΑΔΑΕ έτους 2018.

Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΪΤΑΣ