Δήλωση για τον θάνατο του Βασίλη Βασιλικού

Με τον θάνατό του ο Βασίλης Βασιλικός έγραψε το δικό του «Ζ». Και αυτό
γιατί θα ζει ανάμεσά μας με το μεγάλο έργο του, το οποίο αποτελεί ορόσημο
για την Ελληνική αλλά και για την Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία γενικότερα. Έργο
στο οποίο «πρωταγωνιστής» είναι ο Άνθρωπος, ο σκεπτόμενος και ελεύθερος
Άνθρωπος. Και καθένας γνωρίζει την σημασία της υπεράσπισης του
Ανθρώπου και της Ελευθερίας, κυρίως στην εποχή μας.