Συνάντηση με την Πρόεδρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς, κυρία Σοφία Στάϊκου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος δέχθηκε σήμερα σε ακρόαση την Πρόεδρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς κα Σοφία Στάϊκου, και ενημερώθηκε για το έργο και τις δράσεις του Ιδρύματος.