Τηλεφωνική επικοινωνία Προέδρου της Δημοκρατίας με Πρόεδρο της Βουλγαρίας κ. Rosen Plevleniev

Από την Προεδρία της Δημοκρατίας ανακοινώθηκε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, κ.Rosen Plevleniev, τηλεφώνησε σήμερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ.Προκόπη Παυλόπουλο, προκειμένου να του εκφράσει τα συγχαρητήρια για την εκλογή του και την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η συνομιλία των δύο Προέδρων κάλυψε ευρύ φάσμα των διμερών σχέσεων και διεξήχθη σε ιδιαίτερα φιλικό και θερμό τόνο. O κ.Plevleniev επωφελήθηκε της ευκαιρίας προκειμένου να μεταφέρει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ευαισθησία της βουλγαρικής πλευράς από τις επιπτώσεις της εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4321/2015, περί μη εκπιπτουσών δαπανών για ελληνικές επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με χώρες υπό προνομιακό καθεστώς, ευαισθησία που είχε ήδη η κυπριακή πλευρά κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κύπρο.

Ο κ.Παυλόπουλος ανέφερε στον συνομιλητή του ότι η Ελληνική Κυβέρνηση εξετάζει την δυνατότητα τροποποίησης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, κατά τρόπον ώστε να μην θίγονται οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.-