Μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπιου Παυλόπουλου για την παγκόσμια ημέρα του βιβλίου (23.04.2015)

Ένας από τους μεγάλους κινδύνους της εποχής μας – όπως αυτός αναδύεται κυρίως μέσ’από την επιφανειακή χρήση της τεχνολογίας – συνίσταται στην μετάπτωση της γνώσης σε απλή πληροφορία.

Η ιστορία του βιβλίου, στο πλαίσιο της ιστορίας του Πνεύματος γενικώς, αποδεικνύει ότι ήταν, είναι και θα παραμείνει το καταλληλότερο μέσο, προκειμένου η πληροφορία να πορεύεται προς τον κατά την φύση της προορισμό της. Δηλαδή την τελική νομοτελειακή μετατροπή της σε γνώση και σοφία.-