Από τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου με τον Πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Χρήστο Σαρτζετάκη

Χ.ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πανηγυρική υποδοχή…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Χ.ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ: Επίσκεψη φιλοφροσύνης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το γνωρίζω. Μην ξεχνάτε ότι με ορκίσατε Υπουργό στην Οικουμενική Κυβέρνηση Ζολώτα.

Χ.ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ: Βλέπετε λοιπόν… Πάντως, εγώ δεν έρχομαι για να ορκισθώ…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολλούς από τους διαπιστευμένους συντάκτες θα τους θυμάσθε από τότε. Ξέρετε, ιδιαίτερα για τους συντάκτες που είναι διαπιστευμένοι εδώ, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ό,τι σχετίζεται με την ιστορία της Προεδρίας της Δημοκρατίας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί ξυπνά μνήμες. Και νομίζω ότι είναι δικαιολογημένο το ενδιαφέρον τους.-

Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΑΡΤΖΗ