Σημεία χαιρετισμού του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.Προκοπίου Παυλοπούλου στο Συνέδριο του Ελληνο-Ευρασιατικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου

Κυρίες και Κύριοι,

Χαιρετίζω την πρωτοβουλία διοργάνωσης, από το Ελληνο-Ευρασιατικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο, του σημερινού, εξόχως ενδιαφέροντος, Συνεδρίου, το οποίο, μ’ επίκεντρο την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρασία και την Κίνα, έχει ως σκοπό την σύσφιξη των δεσμών μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Ι. Θεωρώ ότι η θεματική του Συνεδρίου παρέχει την ευκαιρία να κατατεθούν και να συζητηθούν κατά την διάρκεια των εργασιών του καινοτόμες και τολμηρές σκέψεις, καθώς τα οικονομικά ενδιαφέροντα, οι προκλήσεις ασφαλείας των συνόρων και τα θέματα ενεργειακής ασφάλειας που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κίνα, αλλά και τα κράτη που ανήκουν στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση είναι, σε μεγάλο βαθμό, κοινά. Κατά συνέπεια, είναι δυνατόν να σχεδιασθεί σύγκλιση πρωτοβουλιών των εμπλεκόμενων μερών με σκοπό την ανάπτυξη συνεργειών προς επίτευξη των κοινών μας στόχων.

ΙΙ. Η Ελλάδα στηρίζει τα περιφερειακά σχήματα ολοκλήρωσης στην ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας, που μπορούν να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση της Ειρήνης, της Ανάπτυξης και της Ευημερίας των Λαών. Επίσης, ενθαρρύνει και ενισχύει όλες τις προσπάθειες που προωθούν την, στρατηγικής σημασίας, σύνδεση των Χωρών της Ευρώπης και της Ασίας σε νευραλγικούς για την οικονομία τομείς, όπως είναι η ενέργεια, το εμπόριο, οι μεταφορές, η διαδικτυακή ψηφιακή συνεργασία, οι νέες τεχνολογίες και ο τουρισμός.

Α. Συγκεκριμένα, παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τις δραστηριότητες της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, όπως είχα την ευκαιρία ν’ αναφέρω και στον Πρόεδρο της Επιτροπής της Ένωσης, κ. Tigran Sargsyan, κατά την συνάντησή μας στις αρχές του τρέχοντος έτους. Ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για τις δράσεις εκείνες που αφορούν τις προοπτικές οικονομικής, εμπορικής αλλά και ευρύτερης συνεργασίας των κρατών-μελών της Ένωσης αυτής.

Β. Παραλλήλως, η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην πρωτοβουλία της Κίνας, «Μια Ζώνη, ένας Δρόμος» («One Belt, One Road»). Η συγκεκριμένη ιδέα βασίζεται τόσο στην Αρχαία Κινεζική Φιλοσοφία όσο και στον αρχαίο δρόμο του μεταξιού, ο οποίος αφενός χαρακτηρίζεται από το πνεύμα της Ειρήνης και της αμοιβαίως επωφελούς συνεργασίας. Και, αφετέρου, συμβάλλει ουσιωδώς στην ανάπτυξη έργων υποδομής, στην προώθηση του εμπορίου, στην οικονομική ενοποίηση και στην προσέγγιση μεταξύ εκείνων των Λαών και των Κοινωνιών που συνδέονται, είτε χερσαίως είτε θαλασσίως, με την πραγμάτωση της ιδέας αυτής.
Προσωπικά ο ίδιος είχα την ευκαιρία στην Κωνσταντινούπολη, όταν ήταν η Σύνοδος των χωρών του Ευξείνου Πόντου προσφάτως, να τονίσω ότι ο ρόλος των χωρών του Ευξείνου Πόντου είναι να ευνοήσουν ακριβώς αυτή την προσπάθεια του Νέου Δρόμου του Μεταξιού, έτσι ώστε η προσέγγιση της Κίνας με όλον τον Δυτικό Κόσμο να γίνει και από την πλευρά του Ευξείνου αλλά και από την πλευρά της Μεσογείου, όπως ακριβώς συμβαίνει και με την COSCO. Γιατί ο δρόμος του μεταξιού είναι πολυσήμαντος.

ΙΙΙ. Η Ελλάδα, Χώρα Ευρωπαϊκή στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, έχει υπάρξει σε όλη της την ιστορία ανοιχτή στην επικοινωνία και στην διασύνδεση διαφορετικών χωρών και πολιτισμών. Ο ρόλος της, στο συγκεκριμένο εγχείρημα οικονομικής συνεργασίας της ευρύτερης περιοχής της Ευρασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κομβικός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά το γεγονός ότι η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος τους Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα.
Α. Ειδικότερα, η θαλάσσια οδός συνεργασίας της Ελλάδας με την Κίνα παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί το πρώτο σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο μέσω της νέας διώρυγας του Σουέζ. Η επένδυση της COSCO, η οποία ανέδειξε τον λιμένα του Πειραιά ως κύρια είσοδο στην Ευρώπη των εμπορευμάτων που έρχονται από την Κίνα και άλλες Ασιατικές χώρες, όπως και η θέση της Ελλάδας, που της επιτρέπει να λειτουργεί ως διαμετακομιστικό κέντρο παροχής εναλλακτικών πηγών ενέργειας, αποτελούν δύο ενδεικτικά παραδείγματα του συνδετικού κρίκου, τον οποίο μπορεί ν’ αποτελέσει η Χώρα μας για την προσέγγιση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μ’ εκείνες της Ευρασίας.
Β. Άλλωστε, ο εποικοδομητικός ρόλος που μπορεί η Ελλάδα να διαδραματίσει στην προαγωγή της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας αναγνωρίζεται και από την Κινεζική πλευρά, στην Κοινή Δήλωση για την Ενίσχυση της Συνολικής Εταιρικής Στρατηγικής Σχέσης Ελλάδας – Κίνας, η οποία υπεγράφη στο Πεκίνο στις 5.7.2016. Οι διμερείς αυτές συμφωνίες αναμένεται να δώσουν νέα ώθηση στην συνεργασία των δύο Χωρών, άρα, κατ’ επέκταση, και στην συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα.

IV. To γενικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει περιθώριο για μια καινοτόμο προσέγγιση στην οικονομική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης και της Κίνας. Η επιτυχία του όλου εγχειρήματος εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών, η οποία και θα επιταχύνει την προώθηση κοινών επενδυτικών σχεδίων σε βασικούς, καταρχήν οικονομικούς, τομείς, όπως εκείνοι της ενέργειας, των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της χρηματοδότησης, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών.
Κυρίες και Κύριοι,
Ζούμε σε δύσκολους αλλά ενδιαφέροντες καιρούς, που θέτουν όλους μας ενώπιον κρίσιμων προκλήσεων για στοχασμό αλλά, κυρίως, για δράση. Οφείλουμε να δράσουμε, επιδιώκοντας ν’ απαντήσουμε σ’ αυτές τις προκλήσεις με όσο πιο αποτελεσματικό και γόνιμο τρόπο μπορούμε, με γνώμονα τις γνώσεις, την εμπειρία μας και την ικανότητα πρόβλεψης που σήμερα διαθέτουμε.
Άκουσα πριν και επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό. Εμείς σε αυτήν την συνεργασία με την Ευρασία και ιδίως με την Κίνα δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία, όσο αυτή η συνεργασία είναι πολυσήμαντη και πολυπρισματική. Είναι μια συνεργασία που έχει ένα πολύ σημαντικό οικονομικό προσανατολισμό, αλλά για να πετύχει αυτός ο προσανατολισμός της οικονομίας που οδηγεί στην ανάπτυξη και στην ευημερία προϋποθέτει έναν άλλο διάλογο. Έναν διάλογο που υπερβαίνει την οικονομία. Και αν δεν υπάρξει αυτός ο διάλογος δε μπορεί να υπάρξει ο οικονομικός διάλογος. Και αυτός είναι ο διάλογος των πολιτισμών. Κάποιοι μίλησαν στο παρελθόν για σύγκρουση πολιτισμών. Ήταν άλλη μια ανιστόρητη -επιτρέψτε μου να πω- διαπίστωση. Δε ζούμε την εποχή της σύγκρουσης των πολιτισμών. Ζούμε μια εποχή που πολλές φορές δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον και αυτό πρέπει να καταπολεμήσουμε μέσα από το διάλογο, ώστε μέσα από τους πολιτισμούς μας, μέσα από τη συνεργασία των πολιτισμών μας να ανοίξουμε τους δρόμους της οικονομίας και της ανάπτυξης.
Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας, τα αποτελέσματα των οποίων, είμαι βέβαιος, αναμένουμε όλοι με εξαιρετικό ενδιαφέρον.