Από την συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.Προκοπίου Παυλοπούλου με τον Πρόεδρο Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ.Κωνσταντίνο Μενουδάκο στο Προεδρικό Μέγαρο

 

Κ.ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.

 

Σας επιδίδω την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της αρχής για το 2016.

 

Η έκθεση αποτυπώνει το έργο που υλοποιήθηκε σε όλους τους τομείς παρέμβασής της στο πλαίσιο της αποστολής που της έχει αναθέσει η Πολιτεία: της προστασίας, δηλαδή, των πολιτών από την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, της ενημέρωσης-ευαισθητοποίησής τους για τα δικαιώματά τους και της καθοδήγησης, όσων επεξεργάζονται δεδομένα, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους απέναντι στο νόμο.

 

Το 2016 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφού ολοκληρώθηκε η μεταρρύθμιση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων που ίσχυαν για 20 χρόνια. Απομένουν πλέον λιγότερο από επτά μήνες πριν την έναρξη εφαρμογής ενός νέου νομικού πλαισίου, τον Μάη του 2018, του γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων, αλλά και της Οδηγίας για την προστασία δεδομένων στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας. Επιπλέον, στο στάδιο τελικής διαμόρφωσης είναι και ο Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (e-Privacy).

 

Παρά τις διαχρονικές δυσκολίες που η Αρχή αντιμετωπίζει – κυρίως την ελλιπή στελέχωσή της – προετοιμάζεται, πλέον, ολοένα και πιο εντατικά για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού. Στην κατεύθυνση αυτή, βρίσκονται και σε τελικό στάδιο οι εργασίες για τον προσδιορισμό νέων διαδικασιών, αλλά και την ανάπτυξη προγράμματος δράσεων ενημερωτικού χαρακτήρα.

 

Είμαστε υποχρεωμένοι, για να μην πω για πολλούς λόγους αναγκασμένοι, να ανταποκριθούμε ως χώρα στις σύνθετες απαιτήσεις και προκλήσεις που απορρέουν από τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεδομένου, μάλιστα, ότι ο ρόλος των εθνικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων αναβαθμίζεται και οι αρμοδιότητές τους διευρύνονται σημαντικά.

 

Υπάρχει ανάγκη να ληφθούν σε νομοθετικό και διοικητικό επίπεδο τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι Ανεξάρτητες Αρχές να λειτουργούν με σαφές καθεστώς ανεξαρτησίας από την εκτελεστική εξουσία, αλλά μέσα στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος, χωρίς να αποτελούν ένα στεγανό χώρο εξαιρούμενο από τις βασικές αρχές της δημοκρατίας.

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εγώ ευχαριστώ πολύ. Σας συγχαίρω για το έργο που έχετε επιτελέσει και κυρίως για την ανεξαρτησία, με την οποία λειτουργείτε σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Γιατί ίσως δεν έχουμε κατανοήσει απόλυτα την σημασία των προσωπικών δεδομένων ιδίως στην εποχή μας. Και σ’ αυτό, οι τομές που έχετε επιφέρει κατά την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων είναι πολύ σημαντικές.

 

Θα ήθελα να επισημάνω και κάτι άλλο, το οποίο είναι χρήσιμο για τον κάθε άνθρωπο και κυρίως για εκείνους που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, Δικαιοσύνη, οι νομικοί παραστάτες. Το γεγονός ότι στην έκθεση έχετε προσθέσει ένα είδος λημμάτων από τα οποία βρίσκει κανείς τη «νομολογία» σας – για να χρησιμοποιήσω μια φράση που σας είναι οικεία από την πρότερη ιδιότητά σας – δηλαδή περιλήψεις των αποφάσεών σας, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Γιατί και κατανοητές είναι και βοηθούν όλους τους ανθρώπους στην πράξη αλλά και την ίδια την Δικαιοσύνη. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ανεξαρτησία σας δεν είναι βεβαίως η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, κατά το Σύνταγμα, αλλά πάντως είναι μια ανεξαρτησία που προσιδιάζει σ’ εκείνη της Δικαιοσύνης. Και αυτή η όσμωση – ας το πω έτσι – και η επικοινωνία με την Δικαιοσύνη της Επιτροπής είναι εξαιρετικά χρήσιμη σε ό,τι αφορά την ερμηνεία και τις πρακτικές που πρέπει ν’ ακολουθήσουμε. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία.

 

Φωτογραφία: ΑΜΕ-ΜΠΕ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ