Σημεία χαιρετισμού του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.Προκόπη Παυλόπουλου κατά την επιχειρηματική ημερίδα στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στη Βουλγαρία

Κυρίες και Κύριοι,

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην επιχειρηματική ημερίδα Ελλάδας-Βουλγαρίας. Και εύχομαι κάθε επιτυχία στις δραστηριότητές της, επ’ ωφελεία της ενίσχυσης της επιχειρηματικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και την επιχειρηματική κοινότητα της Βουλγαρίας.

Η παρουσία εκπροσώπων σημαντικών επιχειρηματικών φορέων από την Βουλγαρία και την Χώρα μας είναι ενδεικτική του ενδιαφέροντος αλλά και της αμοιβαίας βούλησης για επέκταση του πεδίου επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ των Χωρών μας.

Ο όγκος του εμπορίου μεταξύ των δύο Χωρών αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Για την Ελλάδα η Βουλγαρία αποτελεί σημαντικό εμπορικό εταίρο, πιστεύω δε ότι το ίδιο ισχύει και για την Βουλγαρία. Στόχος και των δύο πλευρών πρέπει να είναι η ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών, δεδομένου ότι τόσον οι παραδοσιακοί δεσμοί που υπάρχουν ανάμεσα στους δύο Λαούς όσον και η γεωγραφική εγγύτητα διευκολύνουν αυτή την επιδίωξη.

Οι Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στην Βουλγαρία τα τελευταία χρόνια, σε καίριους τομείς της Βουλγαρικής οικονομίας, όπως στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στο εμπόριο, στις μεταφορές και επικοινωνίες, στην μεταποίηση και την αξιοποίηση ακινήτων. Οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των επενδύσεων είναι κάτι στο οποίον οι επιχειρηματικές κοινότητες και από τις δύο Χώρες πρέπει να συμβάλουν μελλοντικώς.

Υφίστανται, χωρίς αμφιβολία, σημαντικά περιθώρια για την ενίσχυση της οικονομικής και της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Η Ελλάδα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1981, κατέχει σημαντικότατη γεωστρατηγική θέση που την καθιστά εμπορικό, διαμετακομιστικό και ενεργειακό κόμβο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου. Η Ελλάδα, διαθέτοντας αξιόλογα συγκριτικά πλεονεκτήματα σ’ ένα πλήθος τομέων, ιδίως τον αγροτοδιατροφικό, την ενέργεια, τις θαλάσσιες μεταφορές και τον τουρισμό, μπορεί να παρέχει μεγάλη ποικιλία αγαθών και υπηρεσιών στην γείτονα και φίλη Χώρα.

Η εντατικοποίηση των επαφών μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων των Χωρών μας θα συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση, λειτουργώντας ως εφαλτήριο για την ανάπτυξη νέων, αμοιβαίως επωφελών, επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ των δύο Λαών.

Σας ευχαριστώ θερμώς και εύχομαι κάθε επιτυχία στις επιχειρηματικές δραστηριότητές σας.-