Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος δέχθηκε σήμερα σε ακρόαση το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO).

Φωτογραφία: ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ