Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.Προκοπίου Παυλοπούλου με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ.Χαράλαμπο Γκότση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος δέχθηκε σήμερα σε ακρόαση τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Χαράλαμπο Γκότση ο οποίος του παρέδωσε την Ετήσια Έκθεση του 2018.