Σημεία Χαιρετισμού κατά την Τελετή Απονομής των Πτυχίων στους Σπουδαστές της 7ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων

Με αισθήματα τιμής και ικανοποίησης απονέμω, για μιαν ακόμη χρονιά, τα πτυχία στους Σπουδαστές της 7ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Οφείλω δε να εξάρω το γεγονός ότι το έργο του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης έχει καταστεί θεσμός, ο οποίος προσφέρει πολλά και σημαντικά στον τομέα της επιμόρφωσης ιδίως των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, φυσικά παραλλήλως και συμπληρωματικώς σε σχέση με τα λοιπά θεσμοθετημένα, ήδη προ πολλού, όργανα στο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Τόνισα προηγουμένως ότι η επιμόρφωση αυτή έρχεται να συμπληρώσει, από πλευράς Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης, το έργο άλλων, κατ’ εξοχήν αρμόδιων, θεσμικών οργάνων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και η ως άνω συμπλήρωση αποκτά τόσο μεγαλύτερη σημασία, όσον επεκτείνεται πέραν της -εγνωσμένης άλλωστε και διεθνώς- επιχειρησιακής κατάρτισης των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, και στην μετάδοση πολύτιμων γνώσεων κυρίως στα πεδία του Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Σχέσεων.

Μένω στο ειδικότερο, πλην όμως μείζον ζήτημα της γνώσης του Διεθνούς Δικαίου από την πλευρά των Στελεχών των Ενόπλων μας Δυνάμεων, με δεδομένο μάλιστα το ότι το Διεθνές Δίκαιο, στο σύνολό του, αποτελεί, κατά κοινή παραδοχή διεθνώς, την ασφαλή βάση υπεράσπισης και των Συνόρων, της Επικράτειας και της Κυριαρχίας μας, αυτοθρόως δε των Συνόρων και της, lato sensu, Επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Για εμάς λοιπόν, τους Έλληνες και τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, θεμελιώδης αρχή και υποχρέωση, στον χώρο της Διεθνούς Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ο σεβασμός και η υπεράσπιση του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο σύνολό τους, έναντι παντός, άρα και έναντι της Τουρκίας. Κατά τούτο λοιπόν η εκ μέρους των Στελεχών των Ενόπλων μας Δυνάμεων σε βάθος γνώση των δεδομένων του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου συνιστά κρίσιμο σημείο υπεροχής έναντι άλλων, και ιδίως έναντι των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων της Τουρκίας, τα οποία, δυστυχώς, αναγκάζονται να σύρονται πίσω από ανιστόρητες και ανερμάτιστες θέσεις της τουρκικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Θέσεις οι οποίες, εσκεμμένως ή όχι, συγχέουν την ισχύ του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου με το, δήθεν, «δίκαιο της ισχύος» και το «δίκαιο του ισχυρού».

Διαμηνύουμε, συνεπώς, για μιαν ακόμη φορά, προς την γείτονα Τουρκία: Η Ελλάδα και οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θα επιβάλλουν, όπως έχουμε χρέος ως μέλος της Διεθνούς Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον σεβασμό του συνόλου του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου έναντι πάντων. Όσο δε η Τουρκία παραμένει δέσμια των προαναφερόμενων ανιστόρητων και ανερμάτιστων θέσεών της, που πλήττουν ευθέως το γράμμα και το πνεύμα του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, τόσο περισσότερο θα προκαλεί την διεθνή κατακραυγή και θα απομονώνεται διεθνώς, επιπλέον δε θα υπονομεύει, με δική της αποκλειστικώς ευθύνη, την όποια ευρωπαϊκή της προοπτική. Και ας μην ξεχνά η Τουρκία και τούτο: Ως συνεπής υπέρμαχος της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Νομιμότητας, η Ελλάδα έχει πια, αντίθετα από την απομονωμένη Τουρκία, την πλήρη και ειλικρινή συμπαράσταση τόσο της Διεθνούς Κοινότητας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι στους αποφοίτους της 7ης Σειράς του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης καλή πορεία στην σταδιοδρομία τους και ευόδωση των στόχων τους για επάξια άνοδο στην ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.