Σημεία Χαιρετισμού ΠτΔ κατά την επίδοση του Χρυσού Μεταλλίου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Παραλαμβάνω αυτή την, άκρως τιμητική, διάκριση με αισθήματα τιμής και συγκίνησης, δοθέντος ότι για μένα αποτελεί υπενθύμιση του χρέους μου ως Προέδρου της Δημοκρατίας. Χρέος, το οποίο συνίσταται στην αποστολή υπεράσπισης, χωρίς εκπτώσεις και υπό όρους αρραγούς ενότητας των Ελλήνων, των Εθνικών μας Θεμάτων και των Εθνικών μας Δικαίων.

Παραλαμβάνοντας, όμως, αυτή την τιμητική διάκριση αποτίω και τον οφειλόμενο φόρο τιμής στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ως απαράμιλλο, διαχρονικό, θεματοφύλακα της Ιστορικής Κληρονομιάς της Μακεδονίας μας, όπως αυτή διαμορφώθηκε, με αμάχητα τεκμήρια, ανά τους αιώνες και όπως πρέπει να διατηρηθεί, γνήσια και αλώβητη, ως κτήμα «ες αεί» τόσο της Ιστορίας μας και του Πολιτισμού μας όσο και της Ιστορίας και του Πολιτισμού της κοινής μας Ευρωπαϊκής Οικογένειας.

Οφείλω δε να υπενθυμίσω ότι αυτός ο μεγάλος Εθνικός αγώνας της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών έχει, τουλάχιστον κατά πολύ μεγάλο μέρος, δικαιωθεί. Και τούτο διότι σήμερα, κατά το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, η αυθεντική ιστορικώς και πολιτισμικώς Μακεδονία, η Μακεδονία του Αλέξανδρου και το Φιλίππου, είναι μια και είναι Ελληνική.

Ευχαριστώ πολύ.