Ιούνιος 2019Αρχιτεκτονικά Στοιχεία Προεδρικού Μεγάρου