Σημεία Χαιρετισμού κατά τα Εγκαίνια της Έκθεσης με τίτλο: «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Σας ευχαριστώ, θερμώς, διότι μου παρέχετε την ευκαιρία, εγκαινιάζοντας αυτή την μοναδική έκθεση με τίτλο «ο Άγιος Δημήτριος στην Τέχνη του Αγίου Όρους», ν’ αναφερθώ, έστω και συνοπτικώς, αφενός στον Άγιο Δημήτριο ως θρησκευτική πηγή έμπνευσης για την Τέχνη. Και, αφετέρου, στο Άγιο Όρος, το «Περιβόλι της Παναγιάς», ως Κιβωτού της Ορθοδοξίας και πηγή έμπνευσης της Βυζαντινής Τέχνης και, επέκεινα, του Βυζαντινού Πολιτισμού εν γένει, με Πνευματικό Θεματοφύλακα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.

  1. Ο Άγιος Δημήτριος, ο Πολιούχος της Θεσσαλονίκης, ο Άγιος της Χριστιανικής Πίστης και του απαράμιλλου Θάρρους υπεράσπισης της Πίστης του, ήταν, είναι και θα παραμείνει, στο διηνεκές, πηγή έμπνευσης για την Τέχνη, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη όπου εκτείνεται η Χριστιανοσύνη και ο Ελληνισμός. Όμως, η Τέχνη αυτή έχει ξεχωριστή θέση στο Άγιο Όρος, διότι η Κιβωτός της Ορθοδοξίας επιφυλάσσει, εξ ορισμού και εκ καταγωγής, στην Τέχνη μια ξεχωριστή ιστορική θέση στο πλαίσιο του Βυζαντινού Πολιτισμού. Με τον τρόπο αυτόν, ο Άγιος Δημήτριος δικαιώνει την ιδιότητα του Μυροβλήτη και ως προς μια άλλη, άκρως συμβολική, έποψη. Ήτοι εκείνη του Αγίου, του οποίου το Μύρο απλώνεται, δίχως τελειωμό, και στην Τέχνη, ειδικότερα δε στην Βυζαντινή Τέχνη, όπως αυτή «λάμπει ανεσπέρως» στο Άγιο Όρος και καταυγάζει, από την κορυφή του, όλο τον Κόσμο.

  2. Σας ευχαριστώ όμως, επιπλέον, και διότι, μέσ’ από την ευκαιρία των εγκαινίων της Έκθεσης «ο Άγιος Δημήτριος στην Τέχνη του Αγίου Όρους», μου δίνετε «βήμα» προκειμένου να υπερασπισθώ, για μιαν ακόμη φορά, την αλήθεια ως προς την όλη περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και την επιρροή της στην όλη Ευρωπαϊκή Ιστορία. Και είναι ακριβώς η Βυζαντινή Τέχνη, άρα ο ίδιος ο Βυζαντινός Πολιτισμός και η διαδρομή του στον χρόνο, που αποδεικνύουν, με αμάχητα μ άλιστα ιστορικά τεκμήρια, ότι το Βυζάντιο δεν υπήρξε, ούτε κατ’ ελάχιστο, μέρος του Μεσαίωνα. Άλλοι ήταν εκείνοι, οι οποίοι με την άμετρη, ακόμη και κοσμική, φιλοδοξία τους επινόησαν την σκοτεινή Ιερά Εξέταση και «δρομολόγησαν» την εξίσου σκοτεινή περίοδο του Μεσαίωνα. Όλως αντιθέτως, το Βυζάντιο και ο Πολιτισμός του, ως γνήσιοι εκφραστές του Χριστιανισμού που υπηρετεί τον γνήσιο Ανθρωπισμό και την ανυπόκριτη Αγάπη, διαιωνίζοντας τις θετικές πτυχές της κληρονομιάς της Αρχαίας Αθήνας και της Αρχαίας Ρώμης, έχτισαν την πνευματική και πολιτισμική «γέφυρα», η οποία οδήγησε στην Αναγέννηση. Και μέσα από αυτή την ιστορική πορεία, η Χριστιανική Διδασκαλία όχι μόνον επιτέλεσε την κατά τον προορισμό πνευματική αποστολή της, αλλά κατέστη, μαζί με την Αρχαία Ελλάδα και την Αρχαία Ρώμη, ο τρίτος πυλώνας του κοινού μας Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.

Με τις σκέψεις αυτές συγχαίρω τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα για την πρωτοβουλία της Έκθεσης αυτής, η οποία κοσμεί ιδιαιτέρως την Ημέρα Μνήμης του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, του Αγίου Δημητρίου.