Σημεία Χαιρετισμού ΠτΔ κατά τα εγκαίνια της Νέας Πτέρυγας του Μουσείου Μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ.

Σας ευχαριστώ θερμώς, διότι μου δώσατε την διπλή ευκαιρία, αφενός να θέσω υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας τις επετειακές εκδηλώσεις της Χ.Α.Ν.Θ. για τα 100 χρόνια του Μπάσκετ στην Ελλάδα (1919-2019). Και, αφετέρου, να τελέσω σήμερα μαζί σας τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας του Μουσείου Μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ.

  1. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχω χρέος να υπενθυμίσω, ιδίως σήμερα που το Ελληνικό Μπάσκετ -ύστερα από την εμβληματική διαδρομή κυρίως των τελευταίων 30 χρόνων- χαίρει ευρύτατης διεθνούς αναγνώρισης, το πώς ξεκίνησε εδώ, στην Θεσσαλονίκη, με πρωτοβουλία της Χ.Α.Ν.Θ. Εντελώς συνοπτικά επισημαίνω ότι το Μπάσκετ έγινε γνωστό στην Ελλάδα μέσω Θεσσαλονίκης, όταν το 1918 η Στρατιωτική Αποστολή ΧΑΝ Αμερικής ίδρυσε τα «Σπίτια του Στρατιώτη», για την τόνωση των νεαρών ενόπλων που συνέχιζαν να πολεμούν. Ήταν τότε, και συγκεκριμένα το 1919, που εισήχθη στην Ελλάδα και το άγνωστο, ως εκείνη την περίοδο, άθλημα του Μπάσκετ. To 1921 ιδρύθηκε η Χ.Α.Ν.Θ., η οποία και αποτέλεσε το λίκνο και την κοιτίδα του Ελληνικού Μπάσκετ.

  2. Η συνεισφορά της Χ.Α.Ν.Θ. στο Ελληνικό Μπάσκετ συνεχίσθηκε αδιαλείπτως, στα επόμενα χρόνια. Οφείλω όμως να τονίσω ότι η συνεισφορά αυτή εξακολουθεί να είναι πολύτιμη και σήμερα, όταν πια το Ελληνικό Μπάσκετ είναι κατ’ εξοχήν επαγγελματικό, διότι η Χ.Α.Ν.Θ. μπορεί πάντα να εμπνέει τις βασικές αρχές, οι οποίες πρέπει να ισχύουν στο πεδίο του Μπάσκετ, πέρα κι έξω από τον τρόπο οργάνωσής του στην πράξη. Και μεταξύ των ως άνω βασικών αρχών σπουδαιότερη είναι εκείνη, η οποία αναδεικνύει ότι το Μπάσκετ πρέπει, στον πυρήνα του, να είναι πρωτίστως άθλημα, προορισμένο να συμβάλλει στην σωματική και πνευματική εξύψωση όσων ασχολούνται, υφ’ οιαδήποτε ιδιότητα, με αυτό. Προς την κατεύθυνση διατήρησης των κατά τ’ ανωτέρω χαρακτηριστικών του Ελληνικού Μπάσκετ εμβληματικό είναι το παράδειγμα -δεν χρειάζεται ν’ αναφέρω ονόματα, είναι άλλωστε πολύ γνωστά σε όλους μας- των αθλητών εκείνων, που στο απώτερο αλλά και στο εντελώς πρόσφατο παρελθόν το δόξασαν, είτε μέσω των Ομάδων τους είτε, κυρίως, μέσω της Εθνικής Ομάδας, δίχως η επαγγελματική τους ιδιότητα να μειώνει, έστω και στο ελάχιστο, το αθλητικό τους ήθος. Ένα ήθος, το οποίο αποτελεί αειθαλές παράδειγμα για τους νέους αθλητές που θέλουν ν’ ασχοληθούν με το Μπάσκετ.

Με τις σκέψεις αυτές εγκαινιάζω τη νέα πτέρυγα του Μουσείου Μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ., ευχόμενος κάθε επιτυχία στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του Μπάσκετ στην Ελλάδα. Και εύχομαι, με υπόδειγμα την παράδοση της Χ.Α.Ν.Θ., το Ελληνικό Μπάσκετ να γνωρίσει στο μέλλον ακόμη πιο λαμπρές μέρες και επιτυχίες.