Δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.Προκοπίου Παυλοπούλου και του Προέδρου της Δημοκρατίας της Σερβιας κ.Aleksandar Vucic κατά την συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ φίλε Aleksandar,

Με αισθήματα ειλικρινούς χαράς και ικανοποίησης σας υποδέχομαι και σας καλωσορίζω στην Αθήνα και στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ανταποδίδοντας έτσι και την θερμή φιλοξενία, την οποία μου επιφυλάξατε στο Βελιγράδι πριν δύο χρόνια, τον Οκτώβριο του 2017.

  1. Είμαι βέβαιος ότι η επίσκεψή σας αυτή θα ενισχύσει ουσιωδώς τις ήδη εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ των Κρατών μας και των Λαών μας, πολλώ μάλλον όταν οι σχέσεις αυτές θεμελιώνονται στο στέρεο έδαφος μιας μακράς φιλίας, με βαθιές ιστορικές ρίζες και κοινούς αγώνες για την υπεράσπιση της Ελευθερίας και της Ειρήνης. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει συμβάλει, σε μεγάλο βαθμό, και η κοινή μας Θρησκευτική κληρονομιά, μέσ’ από τις αρχές και τις αξίες της Ορθοδοξίας.

  2. Η συνεργασία μας εκτείνεται πλέον σε πολλούς τομείς, οικονομικούς και άλλους. Τα ζητήματα της συνεργασίας αυτής θα τα συζητήσετε με τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς. Στο πλαίσιο της συνάντησής μας μένω μόνο στην διαπίστωση, ότι έχουμε ήδη θεσμοθετημένα πολύ αποτελεσματικά «εργαλεία» προς την κατεύθυνση εμπέδωσης και εμβάθυνσης της συνεργασίας μας, όπως το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας -που θα συνεδριάσει αύριο για τρίτη φορά- και η Διακήρυξη Στρατηγικής Συνεργασίας.

  3. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας, την οποία στηρίζουμε σταθερά και εμπράκτως, επιθυμώ να εκθέσω τις θέσεις της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση γενικώς, αφού μέσα σε αυτό το πλαίσιο και μόνο η Ελλάδα προσδιορίζει και την θέση της για όλα τα προς ένταξη Κράτη.

Α. Η Ελλάδα, ως πλήρες Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πάνω από 40 χρόνια, συμβάλλει, με όλες της τις δυνάμεις, για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, ήτοι στην ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος κατά τον προορισμό του. Κατά τούτο προσβλέπει σε μια ομοσπονδιακού τύπου Ευρωπαϊκή Ένωση, με ενεργοποιημένους όλους τους πυλώνες των πολιτικών της -ιδίως δε τον πυλώνα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και της Πολιτικής Ασφάλειας- με κύριο μοχλό την αρχή της Αλληλεγγύης. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας η αποστολή βαίνει πέραν των Κρατών-Μελών και των Λαών της και αποκτά πλανητικές διαστάσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των αρχών και αξιών του Ανθρωπισμού, της Ειρήνης, της Δημοκρατίας, των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της Δικαιοσύνης και, πρωτίστως, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Β. Υπ’ αυτό το πρίσμα, και σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, η Ελλάδα είναι αναφανδόν υπέρ της δημιουργίας ενός σταθερού νοτιοανατολικού πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αφήνει πίσω του τα Βαλκάνια των πολέμων, των διχασμών και των αντιπαραθέσεων και τα Κράτη του συνεργάζονται αρμονικώς για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Τούτο σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να στηρίξει τα Κράτη εκείνα της περιοχής μας, που δεν είναι ακόμη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να επιταχύνουν την ευόδωση της Ευρωπαϊκής τους προοπτικής, υπό τους εξής, αυτονόητους, όρους: Πρώτον, την εκ μέρους τους πλήρη, δίχως εξαιρέσεις και εκπτώσεις, προσαρμογή σε όλες τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Και, δεύτερον, την προηγούμενη οριστική επίλυση των κάθε είδους διαφορών τους με άλλα Κράτη, δοθέντος ότι, ως εκ της φύσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι νοητή και αποδεκτή η μεταφορά των προβλημάτων αυτών εντός της Ευρωπαϊκής Οικογένειας.

Γ. Η Σερβία έχει εμπράκτως αποδείξει την ετοιμότητά της ν’ ανταποκριθεί στις ως άνω προϋποθέσεις και έχει κάνει μεγάλες προόδους εν προκειμένω. Γι’ αυτό -και όχι μόνο λόγω της παραδοσιακής Φιλίας μας- η Ελλάδα, όπως ήδη επισήμανα, στηρίζει, εμπράκτως και σταθερά, την Ευρωπαϊκή προοπτική της Χώρας σας, της Σερβίας και είναι έτοιμη, ανά πάσα στιγμή, να σας προσφέρει τις υπηρεσίες της ώστε η προοπτική αυτή να οδηγηθεί σε αίσιο πέρας, το ταχύτερο δυνατό.

  1. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι είναι τόσο συνεπής ως προς την τήρηση των Ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων, ώστε ακόμη και τα Εθνικά της Θέματα, κατ’ εξοχήν δε εκείνα που αφορούν τις σχέσεις της με την γείτονα Τουρκία, τα υπερασπίζεται αποκλειστικώς και μόνο στην βάση του Ευρωπαϊκού Δικαίου και Κεκτημένου, συνακόλουθα δε στην βάση του Διεθνούς Δικαίου. Και για να γίνω σαφέστερος:

Α. Η Ελλάδα ευνοεί και την Ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, βεβαίως υπό τον απαράβατο όρο του εκ μέρους της πλήρους σεβασμού του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Δυστυχώς, η ίδια η Τουρκία υπονομεύει επικίνδυνα κάθε πτυχή της Ευρωπαϊκής της προοπτικής, παραβιάζοντας, ευθέως και απροκαλύπτως, το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Απτά δείγματα γραφής αυτής της συμπεριφοράς της είναι:

1. Πρώτον, η συνεχιζόμενη αυθαίρετη επέμβασή της στην Συρία.

2. Δεύτερον, η στάση της έναντι των Προσφύγων και των Μεταναστών, η οποία, εκτός από το Διεθνές Δίκαιο και τις αρχές του Ανθρωπισμού και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, παραβιάζει και την σχετική Συμφωνία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Και, τρίτον, και κατ’ εξοχήν, η στάση της ως προς τον σεβασμό των κατά το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Δικαιωμάτων της Ελλάδας, ιδίως σε ό,τι αφορά τα Σύνορά μας, την Επικράτειά μας και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη μας, που είναι, αυτοθρόως, και Σύνορα, Επικράτεια και Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άκρως χαρακτηριστικό παράδειγμα της εν προκειμένω τουρκικής αυθαιρεσίας είναι το λεγόμενο «Μνημόνιο Κατανόησης» μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, το οποίο είναι διάτρητο, θεσμικώς ανυπόστατο και γιατί παραβιάζει, με προκλητικό μάλιστα τρόπο, τις ίδιες τις βάσεις του Δικαίου της Θάλασσας κατά την Συνθήκη του Montego Bay του 1982, αλλά και γιατί η σημερινή κυβέρνηση της Λιβύης δεν έχει την παραμικρή νομιμοποίηση να υπογράψει και να συνάψει ένα Μνημόνιο αυτής της μορφής. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα έχει διαμηνύσει προς την Τουρκία ότι η αυθαιρεσία της δεν θα περάσει και ότι, με συμπαραστάτες την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Διεθνή Κοινότητα, θα υπερασπισθούμε, στο ακέραιο, τα Κυριαρχικά μας Δικαιώματα ως προς τα Σύνορα, την Υφαλοκρηπίδα και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Το αυτό μήνυμα εκπέμπει η Ελλάδα προς την Τουρκία και σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, με την αυτονόητη διευκρίνιση ότι τούτο είναι Διεθνές και Ευρωπαϊκό ζήτημα: Είμαστε υπέρ της ταχείας επίλυσης του Κυπριακού, με πλήρη σεβασμό του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, δοθέντος ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πλήρες μέλος της Διεθνούς Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτο σημαίνει ότι η λύση του Κυπριακού είναι νοητή μόνον υπό όρους ομοσπονδίας -και όχι συνομοσπονδίας- με πλήρη σεβασμό της κατά το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο κυριαρχίας της, που αποκλείει, μεταξύ άλλων, στρατεύματα κατοχής στο έδαφός της και αναχρονιστικές εγγυήσεις τρίτων. Και εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την διαχρονική συμπαράσταση της Σερβίας στην επίλυση του Κυπριακού υπό τους ως άνω δίκαιους όρους.

Και πάλι σας καλωσορίζω στην Αθήνα και στην Προεδρία της Δημοκρατίας, επαναλαμβάνοντας την πεποίθησή μου ότι η επίσκεψή σας θα συμβάλει τόσο στην εμβάθυνση των Διμερών μας Σχέσεων όσο και στην προώθηση της Ευρωπαϊκής προοπτικής της Χώρας σας, της Σερβίας.

ΑLEKSANDAR VUCIĆ (από ανεπίσημη μετάφραση): Εξοχώτατε κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ φίλε, σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και για τα θερμά λόγια σας. Η Ελλάδα και η Σερβία ήταν πάντοτε φιλικές χώρες, είναι και σήμερα και η δουλειά μας είναι να γίνουμε ακόμη καλύτεροι φίλοι στο μέλλον, να γίνουν οι σχέσεις μας ακόμη πιο στενές. Ο Ελληνικός και ο Σερβικός Λαός για πολλούς αιώνες μοιράζονταν την κοινή μοίρα και όταν διανύαμε πολύ δύσκολες συνθήκες ήμασταν πάντοτε δυνατοί και ενωμένοι.

Σήμερα έχουμε εξαιρετικές διμερείς σχέσεις. Και όταν μιλάμε για τις διμερείς σχέσεις των χωρών μας θεωρώ ότι έχουμε ξεκινήσει ξανά να ανεβάζουμε τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των χωρών μας, η ανταλλαγή των υπηρεσιών αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο, όλο και περισσότεροι Σέρβοι έρχονται ως τουρίστες στην Ελλάδα αλλά και πολλοί Έλληνες στην Σερβία. Ταυτόχρονα, στον πολιτικό τομέα υποστηρίζουμε η μία χώρα την άλλη σε όλους τους Διεθνείς Οργανισμούς και σε πολυμερείς και σε διμερείς Συναντήσεις. Και είμαστε ευγνώμονες στην Ελλάδα για την υποστήριξη της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Σερβίας. Η Σερβία θα υποστηρίζει πάντοτε την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας. Εμείς έχουμε υπογράψει την Σύμβαση για το Δίκαιο της Θαλάσσης και θα υποστηρίζουμε πάντοτε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας και η στάση μας αυτή θα παραμείνει αμετάβλητη και στο μέλλον.

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή μας πορεία είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη που μας παρέχει η Ελλάδα. Γνωρίζουμε ποιες προϋποθέσεις υπάρχουν και ισχύουν για την χώρα μας. Κάποιες φορές μας ομιλούν για την κυριαρχία του δικαίου, κατανοούμε αυτά που λένε, κάνουμε πολλές μεταρρυθμίσεις και είναι πολύ σημαντικό για μας να πραγματοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις στην χώρα μας και να ολοκληρωθούν, να ζήσουμε στην δημοκρατία ώστε να έχουμε πιο αποτελεσματικό δίκαιο και να αισθάνονται οι άνθρωποι ελεύθεροι, να ξέρουν ότι ανήκουν στην κοινωνία των καλύτερων. Και είμαστε βέβαιοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κατανοήσει την Σερβία.

Σας ευχαριστώ, Εξοχώτατε κύριε Πρόεδρε, επειδή πάντοτε, καθ’όλη την διάρκεια της θητείας σας, φροντίζετε ιδιαίτερα το συμφέρον της Σερβίας και την δημιουργία πολύ στενών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας. Είμαι βέβαιος ότι η επίσκεψή μου αυτή όπως και η δική σας επίσκεψη το 2017 θα δώσει νέα κίνητρα για την περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη καλών σχέσεων μεταξύ των χωρών μας. Σήμερα θα συναντηθώ με τους Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι εργάζονται στην Σερβία, ελπίζω ότι θα προσελκύσουμε και άλλους Έλληνες επιχειρηματίες, ώστε να έρθουν στην Σερβία και να ανοίξουν επιχειρήσεις. Σε σχέση με την μεγάλη κρίση του 2008 οι ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται λιγότερο τώρα στην χώρα μας και θα θέλαμε να έρθουν όλο και περισσότεροι Έλληνες επιχειρηματίες στη Σερβία.

Για μιαν ακόμη φορά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη που μας παρέχετε και την βοήθεια και θα πρέπει πάντοτε να υπολογίζετε την αγάπη, την φιλία και την υποστήριξη που θα σας παρέχουμε και εμείς. Εμείς υποστηρίζουμε την Ελλάδα σε διάφορες πρωτοβουλίες σε διάφορους Διεθνείς Οργανισμούς. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα συνδεθούμε με σιδηρόδρομο, ώστε να έχουμε σιδηροδρομικό άξονα από την Βουδαπέστη μέχρι τον Πειραιά, ο οποίος θα αποτελέσει μια επιβεβαίωση της καλής συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας.

Για μια φορά ακόμη θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μου έχετε εξηγήσει την στάση σας όσον αφορά την τελευταία κρίση που αφορά την Συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας. Η Σερβία θα υποστηρίζει πάντοτε την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας, κάτι το οποίο ισχύει και για την Κύπρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία σας.-

Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΤΕΣ