Συγχαρητήρια επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τη νέα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2019

Κυρία Πρόεδρε,

Με την ευκαιρία της επικείμενης ανάληψης των καθηκόντων σας ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα επιθυμούσα να σας απευθύνω, εξ ονόματος του Ελληνικού Λαού, αλλά και προσωπικώς, θερμά συγχαρητήρια και εγκάρδιες ευχές για κάθε επιτυχία στην υψηλή αποστολή σας.

Καλείσθε να ηγηθείτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μια δύσκολη εποχή ταχείας παγκοσμιοποίησης, κατά την οποία οι Λαοί της Ευρώπης και τα Κράτη-Έθνη που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να διατηρήσουν την θέση τους στον Κόσμο μόνον αν παραμείνουν ενωμένα και προωθήσουν την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση.

Ταυτοχρόνως, η άνοδος του λαϊκισμού, σε ολόκληρη την Ευρώπη, καταδεικνύει σαφώς την επείγουσα ανάγκη να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα για την περαιτέρω εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρα που θα διατηρήσουν και θα ενισχύσουν αποτελεσματικώς την κοινωνική και οικονομική συνοχή και θ’ αντιμετωπίσουν τα κοινωνικά προβλήματα που βρίσκονται στην ρίζα της υφιστάμενης επιφυλακτικότητας πολλών Ευρωπαίων Πολιτών προς την ΕΕ.

Με οδηγό την Αρχή της Αλληλεγγύης, η οποία αποτελεί την βάση του Ευρωπαϊκού Εγχειρήματος, πρέπει ν’ αναπτύξουμε μια πραγματική Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και να εργασθούμε για την στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα εγγυάται, μαζί με τους ισχυρούς διατλαντικούς δεσμούς μας, την ασφάλεια, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των Κρατών-Μελών της ΕΕ.

Η αντιμετώπιση της πρόκλησης του μείζονος Μεταναστευτικού και Προσφυγικού ζητήματος με ταυτόχρονη πρόταξη των Ευρωπαϊκών Αξιών, απαιτεί επίσης υψηλό επίπεδο δέσμευσης της ΕΕ και των Κρατών-Μελών της ως προς την τήρηση της Αρχής της Αλληλεγγύης, καθώς και την κινητοποίηση και τον δυναμισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαδραματίσει, ασφαλώς, καθοριστικό ρόλο και όσον αφορά την προώθηση της ανάπτυξης μιας αειφόρου οικονομίας και στην αποτροπή του κινδύνου που προκύπτει από την κλιματική αλλαγή, τον οποίον εύστοχα χαρακτηρίσατε ως «υπαρξιακό». Θα κληθεί επίσης να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη δεν θα παραμείνει στο περιθώριο της τεχνολογικής καινοτομίας, ενώ παράλληλα θ’ αντιμετωπίσει αποτελεσματικώς και υπό όρους Δικαιοσύνης τα νομικά και φορολογικά ζητήματα που γεννιούνται από την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.

Θα ήθελα να σας επαναλάβω την αποφασιστική δέσμευση της Ελλάδας να συνεχίσει και να εντείνει την εποικοδομητική συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να σας διαβεβαιώσω ότι η Ελληνική Δημοκρατία θα σταθεί αρωγός στις προσπάθειές σας να προωθήσετε την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως επισημάνθηκε στη «Διακήρυξη των Αθηνών», η οποία υιοθετήθηκε κατά τη 15η Σύνοδο της Ομάδας Arraiolos τον περασμένο Οκτώβριο, «η επιστροφή σε μιαν Ευρώπη, στην οποία οι Χώρες δεν είναι πλέον ισότιμοι Εταίροι αλλά αντίπαλοι, πρέπει ν’ αποσοβηθεί, καθώς θα οδηγούσε σε αναβίωση των στενών ανταγωνιστικών συμφερόντων, μια αναβίωση επιζήμια για την οικοδόμηση ενός κοινού και βιώσιμου μέλλοντος, σ’ έναν Πλανήτη που βρίσκεται σ’ εύθραυστη ισορροπία». Πιστεύω, ακραδάντως, ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εξασφάλιση της επιτυχίας του Ευρωπαϊκού Εγχειρήματος, σε συνεργασία με τα Κράτη-Μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί και πρέπει να είναι αποφασιστικής σημασίας.

Είμαι βέβαιος ότι η εμπειρία σας, η γνήσια αφοσίωσή σας στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, καθώς και τα υψηλά προσόντα των συνεργατών σας, εγγυώνται ότι η θητεία της Επιτροπής, της οποίας ηγείσθε, θ’ αποδώσει καρπούς.

Επωφελούμαι της ευκαιρίας να σας διαβεβαιώσω, ακόμη μία φορά, Κυρία Πρόεδρε, για την βαθύτατη εκτίμησή μου.

Προκόπιος Β. Παυλόπουλος