Από την συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.Προκοπίου Παυλοπούλου με τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ.Κωνσταντίνο Μενουδάκο στο Προεδρικό Μέγαρο

Κ.ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΣ: Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε,

Η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που έχω την τιμή να σας υποβάλω, αποτελεί έναν αναλυτικό απολογισμό της δράσης της κατά το 2018. Πρέπει να πω ότι η δράση αυτή είναι αποτέλεσμα εντατικών και συστηματικών προσπαθειών που κατέβαλε η Αρχή για να ανταποκριθεί στα νέα διευρυμένα καθήκοντα και αρμοδιότητές της, παρά τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει διαχρονικά.

Το 2018 ήταν έτος ορόσημο, αφού από τις 25 Μαΐου η έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σηματοδότησε μια νέα αφετηρία. Η τεχνολογία έχει χωρίς αμφιβολία δημιουργήσει νέα δεδομένα σε πολλούς τομείς, όπως τονίσατε [και εσείς] στο συνέδριο της Εταιρείας Δικαστικών Μελετών προ διμήνου. Εν όψει αυτού ο Γενικός Κανονισμός ασκεί κατά βάση προληπτική λειτουργία και θεσπίζει νέες διαδικασίες.

Στη μεταβατική περίοδο από την ψήφιση έως την έναρξη εφαρμογής του Κανονισμού, η Αρχή προετοιμάστηκε εντατικά, επιτελώντας με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο το έργο και τα καθήκοντά της, παρά τα διαχρονικά προβλήματα της ελλιπούς στελέχωσης και της έλλειψης επαρκών πόρων. Πρέπει να πω ότι κατά τους τελευταίους μήνες η Αρχή έχει ελλείψεις και στη συγκρότησή της λόγω λήξης της θητείας 2 τακτικών και των αντίστοιχων αναπληρωματικών μελών. Είναι σε κάθε περίπτωση αναγκαίος ο ορισμός νέων μελών, με εφαρμογή πλέον της αναθεωρημένης σχετικής συνταγματικής διάταξης, σε αντικατάσταση εκείνων, των οποίων έχει λήξει η θητεία.

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε κάποια σημαντικά στοιχεία για το 2018, όπως ότι η Αρχή πραγματοποίησε ελέγχους σε 65 «υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων», οι οποίοι δραστηριοποιούνται διαδικτυακά στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ασφάλισης, ηλεκτρονικού εμπορίου, υπηρεσιών εισιτηρίων και των υπηρεσιών δημοσίου τομέα. Επίσης, διεκπεραίωσε, μεταξύ άλλων, 1.132 προσφυγές/καταγγελίες, 979 υποθέσεις γνωστοποιήσεων αρχείων και επεξεργασιών προσωπικών δεδομένων και 68 υποθέσεις περιστατικών παραβίασης δεδομένων. Τέλος, επέβαλε σειρά κυρώσεων, με τα πρόστιμα να ανέρχονται στο ποσό των 689.000 ευρώ.

Κατά τον χρόνο έκδοσης της παρούσας ετήσιας έκθεσης ψηφίστηκε ο νόμος 4624/2019, με τον οποίο αφενός λαμβάνονται μέτρα εφαρμογής του ευρωπαϊκού Κανονισμού και αφετέρου ενσωματώνεται η οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Η Αρχή καλείται να εφαρμόσει και να ερμηνεύσει τον νόμο αυτό, ελέγχοντας τη συμβατότητα των διατάξεών του με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού. Η Ολομέλεια έχει ήδη συνεδριάσει δύο φορές και πρόκειται σύντομα να εκδώσει τη σχετική γνωμοδότησή της. Στις προτεραιότητες της Αρχής περιλαμβάνεται πλέον και η αναθεώρηση του Οργανισμού της και του Κανονισμού λειτουργίας της με βάση τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τον πρόσφατο αυτό νόμο.

Η ελλιπής στελέχωση σε συνδυασμό με το ευρύ σύνολο αρμοδιοτήτων και τον αυξανόμενο όγκο εισερχόμενων υποθέσεων αποτελεί, πάντως, παράγοντα που δυσχεραίνει ουσιωδώς τις προσπάθειες της Αρχής να ανταποκριθεί πλήρως στη διευρυνόμενη αποστολή της.

Υπό αυτά τα νέα δεδομένα, είναι αναγκαία η αύξηση των διατιθεμένων πιστώσεων, στο πλαίσιο φυσικά των υφιστάμενων δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Ένα θετικό βήμα είναι ότι έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 13 ειδικών επιστημόνων και αναμένεται τον Ιανουάριο ο διορισμός των επιτυχόντων.

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για το σταθερό ενδιαφέρον σας στην προώθηση της αποστολής της Αρχής. Ελπίζουμε ότι, παρά τις πολλές δυσκολίες, θα ανταποκριθούμε, προς όφελος πάντα των πολιτών, στις νέες και ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την Έκθεση. Θέλω να επισημάνω – και αυτό σας το οφείλω, και σε εσάς και στην Αρχή – ότι ιδίως τα τελευταία χρόνια και κατά την διάρκεια της προεδρίας σας η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει επιτύχει μεταξύ άλλων και τα εξής δύο σημαντικά: Το ένα είναι ο τρόπος που συντάσσονται οι εκθέσεις. Θυμάστε, το είχαμε πει από τότε που αναλάβατε τα καθήκοντά σας – και ευχαριστώ γιατί το τηρήσατε – οι εκθέσεις σας πρέπει να περιλαμβάνουν εκτενείς περιλήψεις σχετικά με τον τρόπο που ερμηνεύετε τις σχετικές διατάξεις. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και για την Δικαιοσύνη όταν δικάζει – δεν δεσμεύεται βεβαίως, αλλά εν πάση περιπτώσει, η αιτιολογία των αποφάσεών σας την διευκολύνει – πολύ περισσότερο διευκολύνει όμως τις δημόσιες υπηρεσίες και τους ιδιώτες για να εφαρμόζουν σωστά τις διατάξεις αυτές. Και το δεύτερο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι πως σε όλη αυτή την διαδρομή έχετε καταφέρει να ισορροπήσετε ανάμεσα σε δύο αγαθά τα οποία πρέπει να προστατεύονται εν προκειμένω: Το ένα είναι ότι βεβαίως πρέπει να υπάρχει ελευθερία όσον αφορά την έρευνα, οι επιχειρήσεις επίσης πρέπει να μπορούν να κάνουν την δουλειά τους. Ιδίως δε η επιστημονική έρευνα πρέπει να διευκολύνεται. Αλλά πρέπει να σκεφθούμε σοβαρά για την τεχνολογία την οποία διαθέτουμε σήμερα και ιδίως για τον τρόπο με τον οποίο εμείς την χρησιμοποιούμε – γιατί δεν φταίει σε αυτό η τεχνολογία, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο την χρησιμοποιούμε – πώς θα προστατεύσουμε τον Άνθρωπο. Διότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν πολύ μεγάλη σημασία και για την υπεράσπιση της αξίας του Ανθρώπου και για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Έχετε καταφέρει πολλά. Σας συγχαίρω θερμώς και κυρίως γιατί τα έχετε καταφέρει με πολλές ελλείψεις. Και πάλι σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή χρονιά και καλή δύναμη.