Οκτώβριος 2015Αρχιτεκτονικά Στοιχεία Προεδρικού Μεγάρου