Οκτώβριος 2015
Αρχιτεκτονικά Στοιχεία Προεδρικού Μεγάρου